تولید نانوحسگری برای تعیین مقادیر دارویی

نانوحسگری جدید برای تشخیص و تعیین مقدار نوعی داروی مهار سرفه در بیماری سرماخوردگی به همت جمعی از محققان ایرانی در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

نانوحسگری جدید برای تشخیص و تعیین مقدار نوعی داروی
مهار سرفه در بیماری سرماخوردگی به همت جمعی از محققان ایرانی در مقیاس
آزمایشگاهی تولید شد.

داروی دکسترومتورفان، تسکین‌دهنده و مهارکننده‌ی سرفه در بیماری سرماخوردگی
است. برای تشخیص و تعیین مقدار این دارو در نمونه‌های دارویی، مشکلات
بسیاری وجود دارد.

دکتر حسین هلی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، در
گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب
که هدف از پژوهش حاضر «ارایه‌ی روشی جدید برای ساخت نانوحسگری جهت تشخیص و
تعیین مقدار داروی دکسترومتورفان در نمونه‌های دارویی» بوده‌است، افزود:
«این روش از سادگی، حساسیت و دقت بیشتری در اندازه‌گیری نسبت به روش‌های
موجود برخوردار است».

در این کار پژوهشی، ابتدا نانوکامپوزیتی بر پایه‌ی پودر کربن، یک مایع یونی
و نانولوله‌های کربنی ساخته شد‌ه‌است. سپس نانوکامپوزیت تولید شده (که
به‌عنوان حسگر از آن استفاده شده)، با روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی
بررسی گردیده‌است. بدین صورت فعالیت الکتروشیمیایی دارو مطالعه شده‌است.

دکتر هلی، در ادامه اذعان داشت: «تهیه‌ی الکترودهای خمیر کربنی آسان است و
این الکترودها طول عمر بالا و قیمت بسیار پایینی دارند. از سویی دیگر،
مایعات یونی که هدایت یونی و فعالیت کاتالیستی بالایی دارند و از لحاظ
حرارتی پایدارند برای تغییر در این الکترودهای کربنی مناسب هستند».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری سودابه مجدی از دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی، دکتر علی جباری از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر نغمه ستار
احمدی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی از مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده،- در

مجله‌یJournal of Solid State Electrochemistry (جلد ۱۴، صفحات ۱۵۲۳- ۱۵۱۵،
سال ۲۰۱۰)
منتشر شده‌است.