نانوکامپوزیتی جدید با خواص مکانیکی و گرمایی بهبودیافته

نانوکامپوزیتی جدید با داشتن خواص مکانیکی و گرمایی بهبودیافته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار سنتز شد.

نانوکامپوزیتی جدید با داشتن خواص مکانیکی و گرمایی بهبودیافته در دانشگاه آزاد
اسلامی واحد سبزوار سنتز شد.

دکتر محمد برغمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، پژوهشی را به
منظور تهیه‌ی نانوکامپوزیت جدید بر پایه‌ی رزین اپوکسی، نانوذرات خاک رس و دی‌آمین
آروماتیک (DAAB) انجام داده‌است. وی همچنین سینتیک و سازوکار واکنش پخت با حضور
نانوذرات سیلیکا را مطالعه نموده‌است.

دکتر برغمدی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «نتایج
نشان می‌دهد که وجود نانوذرات سیلیکا موجب بهبود خواص مکانیکی و گرمایی
نانوکامپوزیت‌های حاصل می‌شود، همچنین نانوذرات سیلیکا با داشتن گروه‌های هیدروکسیل،
موجب افزایش سرعت واکنش پخت واکنش می‌گردد».

وی در مورد کاربرد این نانومواد اظهار کرد: «این نانوکامپوزیت‌ها به دلیل دارا بودن
خواص گرمایی و مکانیکی مناسب در صنایع هوا و فضا، کشتی‌سازی، ساختمانی و غیره
کاربرد دارند».

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی Polymer Composites (جلد ۳۱، صفحات ۱۴۷۳-۱۴۶۵، سال
۲۰۱۰) منتشر شده‌است.