دستگاه خودکار الکتروریس در دانشگاه‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه نوشیروانی بابل و مرکز ناباروری یزد از دستگاه الکتروریس تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت فناوران نانومقیاس استقبال کردند.

دستگاه خودکار الکتروریس در دانشگاه‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه نوشیروانی بابل و مرکز ناباروری یزد از دستگاه الکتروریس تولید شده به‌وسیله‌ی شرکت فناوران نانومقیاس استقبال کردند.

این دستگاه در هر بار اجرای دستور الکتروریسندگی امکان بررسی تأثیر تغییرات یک یا چند پارامتر در تولید نانوفیبرها را فراهم می‌کند و زمان مورد نیاز جهت بررسی پارامترهای موثر الکتروریسندگی را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. با استفاده از این دستگاه می‌توان اثراتی مانند اثر تغییرات سرعت تزریق محلول پلیمر، سرعت حرکت نازل، فاصله الکتروریسندگی و سرعت چرخش درام را در خواص نهایی نانوفیبرهای پلیمری بررسی نموده و شرایط بهینه را در حداقل زمان ممکن به‌دست آورد.

این دستگاه در اندازه کوچک به منظور تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی توسط مراکز یاد شده خریداری شده است. همچنین شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر نیز اقدام به خرید دستگاه الکتروریس در اندازه بزرگ به منظور تولید فیلتر، نموده است.

از آن جائیکه تمامی اجزای این سیستم به صورت کاملا بومی به‌وسیله‌ی شرکت فناوران نانومقیاس تولید شده است، امکان تولید دستگاه‌های مشابه با توجه به نیازهای متنوع پژوهشی متخصصان داخلی مقدور است.

از دیگر تولیدات این شرکت می‌توان به ساخت دستگاه الکتروفورز، ساخت دستگاه‌های ولتاژ و ساخت دستگاه آزمایشگاهی الکتروریس بدون نازل اشاره کرد.

قابل ذکر است از دستگاه خودکار الکتروریس تاکنون تنها ۵ نمونه به‌وسیله‌ی این شرکت ساخته شده و طرح ساخت آن حدودا از سه سال قبل آغاز شده است.