همکاری گسترده چین و استرالیا در فناوری‌نانو

بر اساس یک توافق‌نامه‌ی بین‌المللی جدید، دو کشور استرالیا و چین همکاری‌های تحقیقاتی خود را در حوزه علم و فناوری‌نانو توسعه خواهند داد.

بر اساس یک توافق‌نامه‌ی بین‌المللی جدید، دو کشور استرالیا و چین همکاری‌های
تحقیقاتی خود را در حوزه علم و فناوری‌نانو توسعه خواهند داد.

طبق یادداشت تفاهم جدید، که بین شبکه فناوری دانشگاه‌های (ATN) استرالیا و اتحادیه
فناوری راهبردی بین‌المللی دانشگاه‌های چین منعقد شده است، دو کشور، آزمایشگاه
مشترک علوم نانو ایجاد خواهند کرد.

به گفته سناتور کار، وزیر نوآوری استرالیا، امضای این توافق‌نامه‌ی راهبردی، منجر
به توسعه هرچه بیشتر ارتباطات و فرصت‌های منحصر به فرد برای دانشگاه‌های استرالیایی
خواهد شد تا با بخش تحقیقاتی به سرعت در حال رشد کشور چین همکاری کنند. به گفته وی،
هدف از این توافق‌نامه، بررسی و کاوش فرصت‌های مهیج کنونی در حوزه فناوری‌نانو است.
اولویت‌های تحقیقاتی مرکز مشترک جدید عبارتند از:

• تشخیص و درمان بهتر سرطان؛ و

• تصفیه اثربخش‌تر آب آشامیدنی.

آزمایشگاه مشترک جدید، با اتکا بر روابط ایجاد شده در سال‌های اخیر بین ATN و
دانشگاه‌های اصلی چین در چارچوب Australia–China NanoNetwork ایجاد می‌شود.
آزمایشگاه مذکور، افق‌ همکاری‌های تحقیقاتی جدیدی برای محققان و دانشمندان چین و
استرالیا ایجاد خواهد کرد.

دو کشور چین و استرالیا همکاری‌های تحقیقاتی گسترده‌ای را در حوزه علم و فناوری‌نانو
آغاز کرده‌اند. در این راستا، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی، رئیس‌جمهور کشور چین،
به طور رسمی مرکز تحقیقاتی مشترک چین و استرالیا را برای مواد ملکولی کارکردی،
افتتاح کرد. همچنین در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، مرکز علم و فناوری‌نانوی چین
و استرالیا در خلال نمایشگاه بین‌المللی چین در شانگ‌های افتتاح شد.