تشکیل کانون علمی پژوهشی نانو فیزیک در دانشگاه قم

جهاد دانشگاهی واحد خواهران دانشگاه قم اقدام به تشکیل کانون علمی پژوهشی نانو فیزیک نموده است. ایجاد ارتباط با دانشجویان فعال جهت انجام تحقیقات، تولید علم و بومی‌سازی در زمینه‌های فناوری نانو، ترویج فناوری نانو و انجام خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان و همکاری با نهادها و ارگان‌های دولتی جهت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، از جمله اهداف تشکیل این کانون است.

کانون علمی پژوهشی نانو فیزیک در جهاد دانشگاهی دانشگاه قم

جهاد دانشگاهی واحد خواهران دانشگاه قم اقدام به تشکیل کانون علمی پژوهشی نانو فیزیک نموده است. ایجاد ارتباط با دانشجویان فعال جهت انجام تحقیقات، تولید علم و بومی‌سازی در زمینه‌های فناوری نانو، ترویج فناوری نانو و انجام خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان و همکاری با نهادها و ارگان‌های دولتی جهت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، از جمله اهداف تشکیل این کانون است.

به گفته مدیر جهاد دانشگاهی دانشگاه قم واحد خواهران، کانون علمی پژوهشی نانوفیزیک، در حال حاضر فعالیت‌های پژوهشی خود را بر روی موضوعات مرتبط با گرافن معطوف ساخته است. همچنین این مرکز، پژوهش در زمینه نانوذرات و سلول‌های خورشیدی را نیز جزو برنامه‌های آینده خود قرار داده است.

لازم به ذکر است، تاکنون حدود ۳۰ نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط با فیزیک در این دانشگاه، به عضویت این کانون درآمده‌اند.