دانشگاه آزاد یزد به‌دنبال آماده‌سازی دانشجویان برای مسابقه تجهیزات

انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مسابقه علمی فناوری نانو را در ۱۹ آذر ماه ۸۹ برگزار کرد.

دانشگاه یزد به‌دنبال آماده‌سازی دانشجویان جهت شرکت در مسابقه تجهیزات

انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مسابقه علمی فناوری نانو را در ۱۹ آذر ماه ۸۹ برگزار کرد. این مسابقه با هدف هماهنگی و آماده‌سازی دانشجویان این دانشگاه جهت شرکت در «مسابقه ملی دانشجویی تجهیزات‌شناسایی در فناوری نانو » برگزار گردید.

طی این مسابقه ۷۸ نفر از دانشجویان این دانشگاه با شرکت در یک آزمون به رقابت علمی در زمینه فناوری نانو پرداختند و از این تعداد ۴۰ نفر جهت حضور در کارگاه‌های رایگان برگزیده شدند. همچنین به ۵ نفر اول برگزیده این مسابقه جوایزی از سوی دانشگاه آزاد یزد اهدا شد. طبق گفته‌های مسئولین برگزاری مسابقه، سوالات آزمون برگزار شده براساس مطالب موجود در لوح الکترونیکی نانوکاوش طراحی گردیده بود و دانشجویان با مطالعه مطالب مندرج در این لوح نسبت به شرکت در آزمون مسابقه علمی فناوری نانو آمادگی لازم را کسب نمودند.

لازم به ذکر است، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به منظور ارتقاء سطح علمی ۴۰ نفر برگزیده این آزمون و همچنین به منظور آماده‌سازی آنها برای شرکت در مسابقه تجهیزات‌شناسایی فناوری نانو، در نظر دارد به طور رایگان، کارگاه‌ها و دورههای آموزشی در زمینه فناوری نانو برگزار کند.

مسابقه تجهیزات‌شناسایی فناوری نانو کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد توسعه فناوری نانو با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با هدف آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با مفاهیم پایه فناوری نانو و تجهیزات آنالیز و‌‌شناسایی مورد استفاده در تحقیقات این فناوری، در دو مرحله‏ تئوری و عملی در اردیبهشت و شهریور سال آینده برگزار خواهد شد.