پیش‌بینی بازار فناوری‌نانو در تولید کاغذ

بر اساس یک گزارش تحقیقات بازار فنی جدید با عنوان: « فناوری‌نانو در تولید کاغذ: بازارهای جهانی» که توسط موسسه تحقیقاتی بی‌بی‌سی منتشر شده است، ارزش بازار جهانی فناوری‌نانو در تولید کاغذ در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس یک گزارش تحقیقات بازار فنی جدید با عنوان: « فناوری‌نانو در تولید کاغذ:
بازارهای جهانی» که توسط موسسه تحقیقاتی بی‌بی‌سی منتشر شده است، ارزش بازار جهانی
فناوری‌نانو در تولید کاغذ در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

طبق گزارش مذکور، پیش‌بینی می‌شود که ارزش بازار این حوزه با نرخ رشد ترکیبی ناخالص
سالانه ۸/۲ درصد تا ۵ سال آتی به ۷/۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

بزرگ‌ترین بخش این بازار به نانوذرات خاک رس مربوط می‌شود که انتظار می‌رود با نرخ
رشد ترکیبی ناخالص سالانه ۵/۱ درصد، از ۹/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲ میلیارد
دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

دومین بخش بزرگ این حوزه به نانو آهار تعلق دارد که انتظار می‌رود ارزش تقریبی
بازار آنها تا سال ۲۰۱۵ به ۷۸۰ میلیون دلار افزایش یابد. ارزش بازار این بخش در سال
۲۰۱۰ حدود ۶۷۱ میلیون دلار تخمین زده شده است که به این ترتیب نرخ رشد ترکیبی
ناخالص سالانه این بخش در ۵ سال آینده ۱/۳ درصد خواهد بود.

کوچک‌ترین بخش این بازار، نانوحسگرهای هستند که طی ۵ سال آینده نرخ رشد ترکیبی
ناخالص سالانه آنها ۹/۴۳۲ درصد تخمین زده شده است. با این حساب، ارزش بازار این بخش
تا سال ۲۰۱۵ به ۳/۴ میلیون دلار خواهد رسید.

گزارش جدید، پلت‌فورم‌های فناوری موجود، پیشگامی‌های تحقیقاتی و کاربردهای ممکن
فناوری‌نانو در انواع و طبقات مختلف کاغذ را خلاصه کرده است. همچنین این گزارش
کاربردهای کنونی فناوری‌نانو در صنعت کاغذ را خلاصه کرده و ارزش کنونی بازار آنها
را تخمین می‌زند.

در نهایت گزارش جدید، وضعیت ۲۵ عرضه کننده و توسعه دهنده برتر محصولات فناوری‌نانو
در صنعت کاغذ را تشریح کرده است.