برگزاری کارگاه اخذمجوز محصولات نانوپزشکی از سوی کریدور

کارگاه آموزشی «تبیین مسیر اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی» به‌وسیله‌ی کریدور خدمات فناوری تا بازار و با همکاری اندیشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۸۹ برگزار شد.

برگزاری کارگاه اخذمجوز محصولات نانوپزشکی از سوی کریدور

کارگاه آموزشی «تبیین مسیر اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی» به‌وسیله‌ی کریدور خدمات فناوری تا بازار و با همکاری اندیشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۸۹ برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف بررسی و آشنایی با متغیرهای روند صدور مجوز بهداشتی برای محصولات نانو پزشکی، با حضور مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان در زمینه فناوری نانو، در مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی استادان دانشگاهی فعال در زمینه سم‌شناسی و داروشناسی به همراه کارشناسان کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت و درمان به ارایه مطالبی در چارچوب سرفصل‌هایی از قبیل ایمنی نانو محصولات، آشنایی با DMF، تست‌های ایمنی و روش‌های سنجش سمیت محصولات و تنظیم جداولی به منظور ثبت ورود محصولات نانو پزشکی پرداختند.

همچنین در این کارگاه آموزشی توضیحاتی در زمینه ضرورت تدوین استانداردهای ایمنی در فناوری نانو، معرفی بسته‌های حمایتی کریدور خدمات فناوری تا بازار در روند اخذ مجوز برای محصولات نانو پزشکی و معرفی کارگزار اخذ مجوز کریدور از جانب کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و کریدور خدمات فناوری تا بازار، ارایه گردید.

قابل ذکر است در ادامه برگزاری این دوره آموزشی، کارگاه آموزشی دیگری با عنوان «استاندارد ایزو» از سوی کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار خواهد شد.