مشوق‌های ویژه تایلند برای افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو

مرکز ملی فناوری‌نانو تایلند، از تصمیم کمیته سرمایه‌گذاری این کشور برای اصلاح طرح ارتقای سرمایه‌گذاری، جهت گسترش دامنه‌ی آن به تولید نانومواد یا محصولات مبتنی بر نانومواد تمجید و قدردانی کرده است.

مرکز ملی فناوری‌نانو (NANOTEC)، یکی از مهمترین موسسات فناوری‌نانو در کشور تایلند،
از تصمیم کمیته سرمایه‌گذاری این کشور (BOI) برای اصلاح طرح ارتقای سرمایه‌گذاری،
جهت گسترش دامنه‌ی آن به تولید نانومواد یا محصولات مبتنی بر نانومواد تمجید و
قدردانی کرده است.

هدف این پیشگامی، که تدوین آن از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، تشویق بهره‌برداری بیشتر
از فناوری‌های نوین در حوزه تولید فناوری‌نانو در کشور تایلند است.

این نوع کسب و کار به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کسب و کاری که منافع بیشتری
برای این کشور ایجاد کرده و جایگاه تایلند را به عنوان یکی از مناطق اصلی جذب
سرمایه‌گذاری ارتقا خواهد داد، مدنظر قرار می‌گیرد.

به گفته وزیر صنعت سابق کشور تایلند، «در پاسخ به تغییر روندهای سرمایه‌گذاری، این
کمیته تصمیم گرفته است تا طرح ارتقای سرمایه‌گذاری BOI را برای پوشش دادن فعالیت‌های
کسب و کاری جدید توسعه دهد».

طرح اصلاح شده، برای پروژه‌هایی که باعث ارتقای فناوری‌ و سلامت شوند، مشوق‌های
مالیاتی بیشتری ارائه کرده و برخی از ساختارهای سرمایه‌گذاری تایلند را برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر اصلاح خواهد کرد.

به گفته مدیر اجرایی NANOTEC، این طرح مثال بارزی است که نشان دهنده آغاز مشوق‌های
دولت برای کمک به توسعه فناوری‌های جوان است.

این طرح تشویقی شامل موارد زیر است:

• مشوق‌های حداکثری شامل معافیت‌های مالیاتی بر واردات ماشین‌آلات؛

• معافیت ۸ ساله از مالیات بر درآمد شرکت، بدون توجه به مکان شرکت؛

• معافیت مالیاتی بر واردات ماشین‌آلات؛ و

• معافیت از مالیات بر درآمد شرکت طبق مناطق سرمایه‌گذاری.