پیش بینی سهم ۶۳ درصدی بخش دارویی از فرآورده‌های نانوپزشکی

دکترسپیده اربابی، در کارگاه آموزشی «تبیین مسیر اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی» به بررسی افق‌های آینده فناوری نانو در علوم پزشکی و دارویی پرداخت. وی گفت: «پیش بینی‌ها حاکی از این است که محصولات نانوپزشکی در آینده ۸۰ درصد از بازار علم فناوری نانو را به خود اختصاص دهد که از این میان ۶۳ درصد از فرآورده‌های نانوپزشکی به بخش دارویی اختصاص خواهد یافت»


دکترسپیده اربابی، در کارگاه آموزشی«تبیین مسیر اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی» به بررسی افق‌های آینده فناوری نانو در علوم پزشکی و دارویی پرداخت. وی گفت: «پیش بینی‌ها حاکی از این است که محصولات نانوپزشکی در آینده ۸۰ درصد از بازار علم فناوری نانو را به خود اختصاص دهد که از این میان ۶۳ درصد از فرآورده‌های نانوپزشکی به بخش دارویی اختصاص خواهد یافت البته طبق برنامه‌ها و افق‌های پیش بینی شده یک درصد از این مقدار باید در آینده به محصولات فناوری نانو ایران تعلق داشته باشد.»

استاد سم‌شناسی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به بررسی نهادهای ایمنی فعال در زمینه فناوری نانو و محصولات آن پرداخت. وی OECD را یکی از مهم‌ترین و معتبرترین نهادهای فعال در زمینه ایمنی محصولات فناوری نانو دانست که از سال ۲۰۰۴ بر فرآورده‌های فناوری نانو تمرکز داشته است. اربابی گفت: «هدف OECD تأمین بیشینه‌ترین ایمنی برای نانو محصولات از طریق تهیه راهبردها و اسناد راهنمای ایمنی است.» وی افزود: «OECD هشت کارگروه و پروژه دارد که اولین پروژه آن ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از مطالعاتی است که در سراسر دنیا با موضوع ایمنی نانو محصولات به انجام می‌رسد و می‌توان گفت در این پایگاه اطلاعاتی، آخرین روش‌ها و اسناد ایمنی معتبر قابل مشاهده و دسترسی است.» عضو کارگروه تخصصی اندیشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت و درمان یکی دیگر از پروژه‌های مهم نهادOECD را فعالیت در زمینه ایجاد اطمینان از تست‌های ایمنی نانو محصولات به لحاظ تفاوت ماهیت این مواد در داخل و خارج از موجود زنده خواند.

این مدرس دانشگاه در پایان به نهاد FDA اشاره کرده و خاطر نشان نمود که روش‌های تست ایمنی FDA برای نانو محصولات پزشکی و دارویی تفاوتی با سایر فرآورده‌های پزشکی و دارویی ندارد. وی گفت: «با وجود چنین رویکردی است که بسیاری از داروهای حاوی نانومواد به‌وسیله‌ی FDA تصویب و تایید می‌شوند.»

شایان ذکر است کارگاه آموزشی «تبیین مسیر اخذ مجوز محصولات نانو پزشکی» از سوی کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری اندیشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در محل سالن جلسات مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ برگزار شد.