نانومتری کردن تمام ذرات تشکیل‌دهنده‌ی یک لایه نازک

لایه نازک اکسید روی عاری از هرگونه ناخالصی و ترک‌های ریز با ابعاد نانومتری در دانشگاه اصفهان سنتز شد.

لایه نازک اکسید روی عاری از هرگونه ناخالصی و ترک‌های ریز با ابعاد نانومتری در دانشگاه اصفهان سنتز شد.

تهیه‌ی پوشش‌های لایه نازک اکسید روی اصلاح شده با کبالت به روش‌های مختلف لایه‌نشانی مانند لایه‌نشانی چرخشی، غوطه وری و تبخیر الکترونی و کاربرد آن در تصفیه‌ی آب‌های آلوده، در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای ایمان اسدی فارسانی، با راهنمایی دکتر محمدحسین حبیبی انجام شده‌است.

دکتر محمدحسین حبیبی، استاد شیمی معدنی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «پوشش‌های لایه نازک اکسید روی تهیه شده به روش لایه‌نشانی غوطه‌وری، مورفولوژی سطح کاملا متفاوتی با روش تبخیر الکترونی دارند تا جایی که ذرات تشکیل‌دهنده به صورت کلاف‌های پارچه مانندی در هم تنیده شده‌اند».

دکتر حبیبی در مورد نتایج پژوهش گفت: «نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد کبالت در لایه نازک اکسید روی، مورفولوژی سطح تغییر می‌کند به طوری که تمامی ذرات تشکیل‌دهنده، ابعادی نانومتری پیدا می‌کنند، این نتیجه، بسیار جالب و قابل توجه است».

وی همچنین افزود: «تمامی ذرات حاصل از این پژوهش، با نظم خاصی به طرف بیرون رشد کرده‌اند و سطحی عاری از هرگونه ناخالصی و ترک‌ ریز را ایجاد کرده‌اند. ذرات تشکیل‌دهنده نیز دارای ابعادی بین ۳۹-۳۲ نانومتر هستند».

گفتنی است که خواص طیفی و ساختاری نانوپوشش‌ها، با میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‏سنج پراش پرتوی ایکس شناسایی شده‌اند.

با توجه به اینکه زیرساخت‌های تجاری شدن این کار پژوهشی در ایران وجود ندارد، دکتر حبیبی امیدوار است که بتواند در بلند مدت این محصول را به صورت تجاری وارد بازار کند.

این محققان همچنین فعالیت فوتوکاتالیستی نانوپوشش‌های تهیه شده را در تخریب آلاینده‌ها (مانند رنگینه‌ی سولفونیل قرمز) را مورد بررسی قرار داده‌ و اثر برخی عوامل، مانند دمای عملیات حرارتی، ماهیت فیلم لایه نازک، تعداد لایه‌ها و خواص ساختاری (اندازه‌ی دانه) را بر سینتیک واکنش تخریب نوری، مطالعه کرده‌اند و نتایج آن را در مجله‌ی Desalination and Water Treatment(جلد۲۲، صفحات۲۱۰- ۲۰۴، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.