استفاده از فناوری نانو در پروژه مسکن مهر کاشان

مدیرعامل شرکت نانوفن از انعقاد قرار دادی بین شرکت راجستان، نماینده انحصاری شرکت نانوفن، با معاونت فنی پروژه مسکن مهر شهر کاشان خبر داد. محصول این شرکت با عنوان رنگ نانو عایق، به منظور استفاده در عایق‌بندی دیوار ساختمان‌های مسکن مهر شهر کاشان، استفاده خواهد شد.

استفاده از فناوری نانو در پروژه مسکن مهر کاشان

مدیرعامل شرکت نانوفن از انعقاد قرار دادی بین شرکت راجستان، نماینده انحصاری شرکت نانوفن، با معاونت فنی پروژه مسکن مهر شهر کاشان خبر داد. بر این اساس محصول این شرکت با عنوان رنگ نانو عایق، به منظور استفاده در عایق‌بندی دیوار ساختمان‌های مسکن مهر شهر کاشان، استفاده خواهد شد.

به گفته علی بیگدلی، شرکت راجستان، پس از انجام موفقیت آمیز تست محصول رنگ نانوعایق بر روی نمای دو بلوک ۱۶ واحدی مسکن مهر کاشان، که به تایید معاونت فنی پروژه ملی مسکن مهر در شهر کاشان رسید، موفق به عقد قرارداد تأمین و اجرای عایق دیوارهای پیرامونی ساختمان‌های در دست اجرای این پروژه گردید. وی تأکید کرد: «این قرارداد مشتمل بر تأمین ضوابط و شرایط پیش بینی شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که برای اولین بار از محصولی مبتنی بر فناوری نانو، در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن مهر استفاده می‌شود».

بیگدلی از جمله خواص ایجاد شده به‌وسیله‌ی این نانوعایق را دوستدار محیط زیستی، عایق کاری حرارتی با پوشش لایه نازک، محافظت از خوردگی و مقاومت در برابر رطوبت و رشد کپک و قارچ، عنوان کرد. به گفته وی این رنگ دارای رزین آکریلیک پایه آب است که در آن از نانوکامپوزیت Nano Silicasol XL100 به عنوان عایق، استفاده شده است.

مدیر عامل شرکت پوشش صنعت نانوفن، استفاده از این محصول را در ساختمان، عاملی برای کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌های سیستم‌های گرمایشی ذکر کرد. وی گفت: «رنگ نانو عایق موجب افزایش عمر تأسیسات ساختمان شده و در یک دوره میان مدت باعث کاهش هزینه‌های ساختمان از جمله رنگ آمیزی مجدد، هزینه‌های ناشی از صدمات رطوبت، نم و رشد کپک و قارچ و در نهایت هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی می‌گردد».