خوشبین‌تر بودن سیاست‌مداران نسبت به توسعه فناوری ‌نانو

مردان و افراد میانه‌رو در مقایسه با زنان و افراد کم‌‌سوادتر نسبت به توسعه فناوری‌نانو خوشبین‌تر هستند.سیاست‌مداران بیشتر در طبقه اول قرار گرفته و بنابراین انتظار می‌رود که در مقایسه با عامه مردم نسبت به توسعه فناوری‌نانو خوشبین‌تر باشند.

مردان و افراد میانه‌رو در مقایسه با زنان و افراد کم‌‌سوادتر نسبت به توسعه فناوری‌نانو
خوشبین‌تر هستند.سیاست‌مداران بیشتر در طبقه اول قرار گرفته و بنابراین انتظار می‌رود
که در مقایسه با عامه مردم نسبت به توسعه فناوری‌نانو خوشبین‌تر باشند. موارد ذکر
شده، نتیجه مطا‌لعه‌ای است که در قالب طرح Nanomeasurement در چارچوب پروژه مباحث
اجتماعی فناوری‌نانو در هلند انجام شده است.

Nanomeasurement نه تنها به ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت فناوری‌نانو توجه کرده
بلکه اثرات غیرمستقیم این فناوری نوظهور بر محیط زندگی، مراقبت‌های بهداشتی و خانه‌داری
را نیز بررسی کرده است.

در حالی که بیشتر شرکت‌کنندگان در این مطالعه نسبت به علم و فناوری‌نانو آگاه‌تر
شده بودند، اما با این وجود ترجیح می‌دهند نسبت به مزایای توسعه آن احتیاط‌آمیز
برخورد نمایند.

به نظر می‌رسد که کاربردهایی که در حال حاضر در مرحله تحقیقات بنیادی هستند نسبت به
کاربردهایی که در حال تجاری شدن هستند، دارای آینده درخشان‌تری هستند. ۶۵ درصد پاسخ‌گویان
به مفید بودن کاربردهای فناوری‌نانو برای مردم کشورهای در حال توسعه علاقه بیشتری
دارند. ۶۷ درصد به استفاده از نانوحسگرها در کارتن‌های شیر برای نشان دادن تازگی آن
تمایلی نداشتند. ۶۰ درصد افراد نیز به استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در تعیین
آنچه که ما می‌خوریم علاقمند نبوده و ۴۸ درصد نیز مخالف ربات‌های خودگردان بودند.

کاربردهای فناوری‌نانو با اثرات زیست‌محیطی و سلامت قابل پیش‌بینی نسبت به
کاربردهای با اثرات غیرقابل پیش‌بینی بیشتر مورد توجه مردم قرار دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مباحث اجتماعی فناوری‌نانو در قالب طرح
nanomeasurement ادامه خواهد داشت.

بین روزهای ۱۵ آگوست تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی بالغ بر ۴۸۴۵ نفر در طرح
nanomeasurement کردندکه ۱۲۰۰ نفر از آنها از ابتدا تا انتهای طرح مشارکت کردند.