پیشگامی فناوری‌ نانوی آلمان

کشور آلمان با مجموع سرمایه‌گذاری دولتی ۲۹۰ میلیون یورو در زمینه علم و فناوری‌نانو در بین تمامی کشورهای اروپایی پیشگام است.

کشور آلمان در بین کشورهای اروپایی در حوزه فناوری‌نانو در رتبه اول قرار دارد.
وزارت فدرال آموزش و تحقیقات (BMBF) از سال ۱۹۹۸ سرمایه‌گذاری خود در حوزه فناوری‌نانو
را به طور مستمر افزایش داده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا حدود ۷۴۰ میلیون یورو
در حوزه علم و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌کند که این رقم بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری
ایالات متحده آمریکا است.

کشور آلمان با مجموع سرمایه‌گذاری دولتی ۲۹۰ میلیون یورو در بین تمامی کشورهای
اروپایی پیشگام است.

یکی از پیشگامی‌های ابداعی آلمان برای تثبیت جایگاه خود در زمینه فناوری‌نانو «تسخیر
بازار فناوری‌نانو» است که هدف آن تجمیع جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو که در حوزه‌های
مختلف تامین مالی شده‌اند، در قالب یک راهبرد ملی کلی است.

کشور آلمان هنوز هم در بسیاری از حوزه‌های فناوری‌نانو، پیشگام است. «پیشگامی نانو-
برنامه‌ عملیاتی ۲۰۱۰»، برای اولین بار چارچوب منسجمی را در همه بخش‌ها ایجاد کرد.
۷ وزارتخانه: کار و امور اجتماعی (BMAS)؛ ایمنی هسته‌ای و حفاظت طبیعی و محیط زیست
(BMU)؛ غذا، کشاورزی و حمایت مصرفی (BMELV)؛ دفاع (BMVg)؛ سلامت (BMG)؛ و تجارت و
فناوری (BMWi) با همکاری BMBF ، پیشگامی نانو- برنامه‌ عملیاتی ۲۰۱۰ را تهیه کرده‌اند.

این برنامه در برگیرنده طرح‌های عملیاتی دولت فدرال آلمان در حوزه فناوری‌نانو برای
دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ است. اهداف راهبردی برنامه جدید عبارتند از:

مشارکت در رشد و نوآوری؛

توسعه پایدار و ایمن فناوری‌نانو؛ و

استفاده از پتانسیل فناوری‌نانو در آموزش و تحقیقات و حل چالش‌های جهانی.