پرداخت ۱۵ میلیون تومان حمایت تشویقی به نشریات تخصصی مروج فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای اعطای حمایت‌های تشویقی به فعالیت‌های ترویجی در زمینه فناوری نانو، طی سه ماه اخیر، مبلغ ۱۵ میلیون تومان به ۶۶ شماره نشریه تخصصی، که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو نموده‌اند، اختصاص داد.

پرداخت ۱۵ میلیون تومان حمایت تشویقی به نشریات تخصصی مروج فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای اعطای حمایت‌های تشویقی به فعالیت‌های ترویجی در زمینه فناوری نانو، طی سه ماه اخیر، مبلغ ۱۵ میلیون تومان به ۶۶ شماره نشریه تخصصی، که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو نموده‌اند، اختصاص داد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از دی ماه ۱۳۸۶ طرحی را آغاز کرده است که طی آن از نشریات تخصصی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو کنند، حمایت می‌کند. اجرای این طرح در طول سه سال، کمک موثری به آشناسازی جامعه صنعتی کشور با حوزه‌های مختلف کاربرد فناوری نانو داشته است. گفتنی است تاکنون در این طرح، بالغ بر ۱۷۵ میلیون تومان بابت انتشار ۷۳۳۱ صفحه مطالب مرتبط با فناوری نانو به ۴۹۲ شماره نشریه تخصصی پرداخت شده است.

نشریات خواستار شرکت در طرح حمایتی مذکور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و چگونگی استفاده از حمایت‌های تشویقی و آشنایی با آیین نامه و مراحل ثبت نام، به بخش ترویج پایگاه اینترنتی ستاد به نشانی http://nano.ir/tarvij/ مراجعه نمایند.