بررسی سرمایه گذاری خطرپذیر در فناوری‌های نوین در نشست کریدور

جلسه بررسی خدمات ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر پذیر، از مجموعه جلسات کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی، روز یکشنبه ۰۱/۱۱/۸۹ با ارائه مهندس یوسف امیدی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین و کارگزار ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر کریدور خدمات فناوری تا بازار، برگزار شد.

بررسی سرمایه گذاری خطرپذیر در فناوری‌های نوین در نشست کریدور

جلسه بررسی خدمات ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر پذیر، از مجموعه جلسات کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی، روز یکشنبه ۰۱/۱۱/۸۹ با ارائه مهندس یوسف امیدی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین و کارگزار ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر کریدور خدمات فناوری تا بازار، برگزار شد.

در این جلسه که هفتمین جلسه از مجموعه نشست‌هایی بود که به صورت هفتگی و با ارائه یکی از شرکت‌های کارگزار مستقر در کریدور برگزار می‌شود؛ توضیحات مشروحی پیرامون خدمات ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و فرآیندهای آن به‌وسیله‌ی صندوق توسعه فناوری‌های نوین ارائه گردید.

مهندس امیدی در این نشست ضمن توضیح ضرورت ایجاد صندوق‌های حمایتی در بخش فناوری‌های نوین به تشریح جایگاه قانونی آنها پرداخت. به گفته وی، عدم تمایل نهادهای مالی سنتی و به عبارتی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین و ریسک پذیر، جبران خلا ناشی از فقدان ادبیات مشترک بین بانک‌ها و محققان، همچنین حمایت از کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری‌های پیشرفته از جمله دلایل عمده و در واقع فلسفه ایجاد صندوق‌های حمایتی است. امیدی در توصیف جایگاه قانونی صندوق‌های حمایتی تأکید کرد: « ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه، دولت را مجاز به مشارکت در ترکیب صندوق‌های غیر دولتی و تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌کند، البته ماده ۴۵ برنامه چهارم نیز بر این امر تأکید دوباره دارد».

امیدی با اشاره به تأسیس صندوق توسعه فناوری‌های نوین در سال ۱۳۸۶ افزود: « صندوق در سال ۱۳۸۸ عضویت کریدور خدمات فناوری تا بازار را اخذ کرده و هم اکنون طبق توافقنامه‌ای، کارگزاری ایستگاه تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر کریدور را بر عهده دارد». نماینده صندوق توسعه فناوری‌های نوین در پایان به تشریح مدل‌های حمایتی صندوق پرداخت، و لیزینگ محصولات، خدمات ارائه ضمانتنامه‌های بانکی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر (V.C) و تضمین فناوری را از جمله مدل‌هایی دانست که شرکت‌های متقاضی ورود به کریدور خدمات فناوری می‌توانند در قالب آنها، در زمان تولید و فروش محصولات نانو، حمایت‌های مالی دریافت نمایند.