ساخت نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی در دانشگاه صنعتی شیراز

نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی با روشی ارزان، به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز ساخته شد.

نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی با روشی ارزان، به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز
ساخته شد.

دکتر مرتضی علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، در گفتگو با بخش خبری سایت
ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «ایده‌ی ساخت نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی به
روش اتصال نوردی تجمعی (ARB)، به وسیله‌ی من و آقای دکتر محمد پایدار، عضو هیئت
علمی دانشگاه شیراز در سال۲۰۰۸ مطرح شد و در سال ۲۰۰۹ این ماده ساخته شد».

وی افزود: «ما از روش فرایند اتصال نوردی تجمعی یا Accumulative Roll Bonding (ARB)
استفاده کردیم. مزیت این روش نسبت به سایر روش‌ها، استفاده از ورق‌های فلزی به
عنوان مواد اولیه است. ورق‌های فلزی از پودرهای فلزی ارزان‌تر هستند».

وی در مورد مراحل ساخت نانوکامپوزیت Al/B4C گفت: «در این فرآیند، پس از آماده‌سازی
سطحی شامل برسکاری و حلال‌شویی، روی یک ورق از آلیاژ مورد نظر، مقدار مناسبی از
نانوذرات پودر سرامیکی ریخته می‌شود. سپس یک ورق مشابه ورق اول، روی نانوذرات قرار
می‌گیرد. مجموعه‌ی آنها با کاهش ضخامت ۵۰ درصدی به طور هم‌زمان نورد شده و با توجه
به فرآیند جوشکاری حالت جامد، به هم جوش سرد می‌خورند. حاصل فرایند فوق، ورق‌های دو
لایه‌ی آلومینیوم همراه با لایه‌ی واسطه‌ای از نانوذرات پودر سرامیکی است».

دکتر علیزاده در ادامه گفت: «در مرحله‌ی بعد، ورق‌های تولیدی از طول به دو قسمت
مساوی بریده می‌شوند. این دو نیمه پس از آماده‌سازی سطحی، دوباره روی هم قرار گرفته،
با ۵۰ درصد کاهش در ضخامت، نورد می‌شوند و به هم جوش سرد داده می‌شوند. در نهایت پس
از چندین مرتبه تکرار فرآیند فوق، می‌توان به توزیع مناسب و نسبتا یکنواختی از
نانوذرات پودر سرامیکی در زمینه، دست یافت».

گفتنی است که این روش توانایی تولید نانو‌کامپوزیت‌های زمینه فلزی به شکل ورق را
دارد.

از نانوکامپوزیت‌های تولید شده در این پژوهش می‌توان در صنایع هوافضا و نظامی
استفاده نمود.

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی Materials Science and Engineering (جلد ۵۲۸، صفحات
۵۸۲-۵۷۸، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.