اعطای تاییدیه نانومقیاس به محصولات مبتنی بر فناوری نانو در سال ۸۹

شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) اخیرا اقدام به صدور گواهی تاییدیه نانومقیاس برای محصولات چند شرکت که در زمینه فناوری نانو فعالیت می‌کنند، نموده است.

اعطای تاییدیه نانومقیاس به محصولات مبتنی بر فناوری نانو در سال ۸۹

شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) اخیرا اقدام به صدور گواهی تاییدیه نانومقیاس برای محصولات چند شرکت که در زمینه فناوری نانو فعالیت می‌کنند، نموده است.

 

شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) در بررسی محصولاتی که سازنده آنها ادعا دارد بر پایه فناوری نانو تولید شده‌اند، با تشکیل کمیته‌ای به بررسی مدارک و اسناد ارائه شده به‌وسیله‌ی شرکت مزبور پرداخته و پس از انجام بازدید و نمونه برداری از مراحل تولید محصول، نسبت به انجام آزمایشات لازم اقدام می‌نماید. در صورت مورد تایید قرار گرفتن محصول در حوزه فناوری نانو، برای محصول مورد بررسی گواهی تاییدیه مقیاس صادر می‌شود.

 

تا کنون بیش از ۴۰ محصول تولیدی در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی موفق به دریافت گواهی تاییدیه مقیاس شده‌اند. قابل ذکر است که تاییدیه نانومقیاس تنها به محصولات اعطا می‌شود، از این رو هر شرکت باید برای هر محصول در زمینه فناوری نانو، یک تاییدیه دریافت کند. نانومقیاس در مرحله فعلی فقط جنبه ابعاد نانومتری را بررسی می‌کند و مباحث ایمنی محصول را دربر نمی‌گیرد. مباحث ایمنی محصولات، در مراحل بعدی و طی هماهنگی‌ که با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارت بهداشت انجام خواهد شد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

فهرست محصولات صنعتی تایید شده در سایت شرکت کفا به نشانی www.kefaco.irقابل مشاهده است.