بازدید مدیران و کارشناسان از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه رنگ

در آخرین روز برگزاری کارگاه آموزشی «ISO9001:2008» که از سوی کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد، آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ مورد بازدید مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی قرار گرفت.

بازدید مدیران و کارشناسان از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه رنگ

در آخرین روز برگزاری کارگاه آموزشی «ISO9001:2008» که از سوی کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد، مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های دانش بنیان پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی که در کارگاه فوق حضور داشتند، از آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ بازدید کردند.

 

در این برنامه از تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دستگاه سنجش ارتعاشات مولکولی (FTIR)، دستگاه آنالیز اندازه ذرات (PSA) و آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بازدید شد و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی توضیحات لازم را از کارکنان فنی این آزمایشگاه دریافت کردند.

 

لازم به ذکر است کارگاه آموزشی «ISO9001:2008» طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه، از سوی کریدور خدمات فناوری تا بازار با حضور مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه فناوری نانو، در محل پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، سرفصل‌هایی از قبیل مسئولیت مدیریت، مدیریت منابع، تحقق محصول، طراحی و توسعه، اندازه‌گیری، تجزیه تحلیل و بهبود مورد بررسی قرار گرفت.