حذف بهتر مواد گوگردی از آب‌های آلوده

پژوهشگران دانشگاه اصفهان به منظور حذف بهتر مواد آلی گوگردی از آب‌های آلوده، موفق به سنتز پوشش‌های لایه نازک اکسید روی اصلاح شده با نانوذرات نقره شدند.

پژوهشگران دانشگاه اصفهان به منظور حذف بهتر مواد آلی گوگردی از آب‌های آلوده، موفق
به سنتز پوشش‌های لایه نازک اکسید روی اصلاح شده با نانوذرات نقره شدند.

تهیه‌ی پوشش‌های لایه نازک اکسید روی اصلاح شده با نانوذرات نقره به روش‌های مختلف
لایه‌نشانی مانند لایه‌نشانی چرخشی، غوطه‌وری و کاربرد آن در تصفیه‌ی آب‌های آلوده
به مواد آلی گوگردی مانند مرکپتان‌ها، در قالب پایان‌نامه‌ی دکتری آقای رضا شیبانی
صورت گرفته‌است.

دکتر محمدحسین حبیبی، استاد شیمی معدنی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با بخش خبری سایت
ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «از آنجایی‌که اکسید روی (ZnO)، یک نیمه هادی
با گاف انرژی مستقیم و خواص نشر نور بسیار خوبی است، نانوکامپوزیت Ag-ZnO می‌تواند
کاربرد‌های بسیار زیادی در صنایع اپتوالکترونیک داشته باشد. برای مثال می‌تواند در
دستگاه‌های نشر نور فرابنفش قطبی شده به عنوان لایه‌ی تزریق الکترون استفاده شود».

دکتر حبیبی استاد راهنمای این پژوهش، در رابطه با این تحقیق گفت:«در این پژوهش،
پوشش لایه نازک نانوساختار Ag-ZnO روی سوبسترای شیشه‌ای ساده با استفاده از دو روش
لایه‌نشانی چرخشی و غوطه‌وری تهیه شد. سپس پوشش‌های تهیه شده تحت عملیات حرارتی در
دامنه‌ی دمایی ۳۵۰ تا ۵۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفتند. خواص طیفی و ساختاری پوشش‌ها
به عنوان تابعی از دمای عملیات حرارتی و درصد نانوذرات نقره به وسیله‌ی طیف‏سنجی
مرئی- فرابنفش، میکروسکوپی روبشی الکترون و طیف‏سنجی تفرق پرتوی ایکس شناسایی شدند».

به گفته‌ی محقق طرح، تمامی ذرات لایه نازک، با نظم خاصی به طرف بیرون رشد پیدا کرده‌اند
و سطح عاری از هرگونه ناخالصی و ترک‌های ریز است. همچنین نانوفیلم تهیه شده در این
پژوهش، از یکنواختی سطح خوبی برخوردار است.

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی Bull Environ Contam Toxicol (جلد ۸۵، صفحات ۵۹۲-۵۸۹،
سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.