تعیین شرایط پایداری نانوذرات کلوییدی نقره

پژوهشگری از دانشگاه اراک، به کمک مدلی ترمودینامیکی، توانست شرایط پایداری نانوذرات کلوییدی نقره را تعیین کند، همچنین موفق شد، اندازه‌ی نانوذرات نقره‌ای که به روش میکروامولسیون با ماده‌ی فعال سطحی سنتز می‌شوند، را پیش‌بینی کند.

پژوهشگری از دانشگاه اراک، به کمک مدلی ترمودینامیکی، توانست شرایط پایداری
نانوذرات کلوییدی نقره را تعیین کند، همچنین موفق شد، اندازه‌ی نانوذرات نقره‌ای که
به روش میکروامولسیون با ماده‌ی فعال سطحی سنتز می‌شوند، را پیش‌بینی کند.

دکتر علیرضا صلابت، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد
ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب که تهیه‌ی نانوذرات به روش
میکروامولسیونی یکی از روش‌های ساده و در عین حال پیشرفته است. در این روش، علاوه
بر تهیه‌ی انواع نانوذرات کلوییدی، می‌توان روی اندازه‌ی نانوذرات سنتز شده نیز
کنترل داشت، افزود: «موضوع مورد پژوهش ما ارایه‌ی مدلی ترمودینامیکی به منظور تعیین
اندازه‌ی نهایی نانوذرات کلوییدی سنتز شده در این روش است».

دکتر صلابت گفت: «ناپایداری نانوذرات، موجب رشد آنها و در نهایت خارج شدن از
محدوده‌ی مقیاس نانو و یا موجب ترسیب نانوذرات خواهد شد. تعیین شرایط لازم برای این
پایداری و در نتیجه تعیین اندازه‌ی ذرات در چنین شرایطی بر اساس یک مدل
ترمودینامیکی از اهداف این طرح بوده‌است».

وی در مورد چگونگی انجام این تحقیق اظهار کرد: «ابتدا یک سیستم میکروامولسیونی
نمونه حاوی ماده‌ی فعال سطحی که در آن نانوذرات نقره سنتز شده‌است در نظر گرفته
می‌شود. نانوذرات کلوئیدی متاثر از دو نیروی غالب هستند؛ نیروهای جاذبه‌ی واندوالسی
و نیروهای دافعه‌ی اسمزی (بر اثر ماده‌ی فعال سطحی جذب شده بر سطح نانوذرات). برای
نیروهای موجود روابط ترمودینامیکی مناسبی نوشته می‌شود. سپس نیروهای فوق به گونه‌ای
موازنه می‌شوند که شرایط پایداری نانوذرات کلوییدی به سیستم تحمیل شود. یکی از این
شرایط که از اهداف اصلی پژوهش است، اندازه‌ی نهایی نانوذرات سنتز شده‌است».

از نتایج این تحقیق می‌توان در سنتز نانوذرات و در کلیه‌ی صنایعی که در زمینه‌ی
کلوییدها (مانند داروسازی و صنایع غذایی) فعالیت می‌کنند، می‌توان استفاده نمود.

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی Russian Journal of Physical Chemistry A (جلد ۸، صفحات
۱۲۵۶-۱۲۵۵، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.