ثبت روس‌نانو به عنوان یک شرکت سهامی عام باز

ساختار جدید روس‌نانو، در ۱۱ ماه مارس سال جاری میلادی به عنوان یک شرکت سهامی عام باز (open joint-stock company) ثبت گردید.

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، اولین شرکت دولتی روسیه است که به طور کامل
مجددا سازماندهی شده است. ساختار جدید روس‌نانو، در ۱۱ ماه مارس سال جاری میلادی به
عنوان یک شرکت سهامی عام باز (open joint-stock company) ثبت گردید.

صد در صد سهام روس‌نانو متعلق به دولت است. در حال حاضر و با ساختار جدید، هیات
مدیره و کمیته حسابرسی تشکیل شده و آناتولی چیوبایس نیز به عنوان رئیس هیات مدیره
انتخاب شده است. براساس برنامه‌ریزی انجام شده، اولین نشست هیات مدیره روس‌نانو نیز
در اواخر ماه مارس تشکیل می‌شود تا در چارچوب آن کمیته اجرایی شرکت انتخاب شوند.

شرکت سهامی عام باز روس‌نانو، تمامی حقوق و مسوولیت‌های روس‌نانو را در چارچوب اصول
جایگزینی کلی، برعهده گرفته است. شرکت جدید، سیاست‌های دولت در حوزه فناوری‌نانو،
به ویژه حمایت از تجاری‌سازی پیشرفت‌های علمی در صنعت نانو را اجرا خواهد کرد.

برای ایجاد زیرساخت نوآورانه‌ی توسعه فناوری‌نانو و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت
رفع نیازهای آتی صنعت نانو، براساس قانون law No.211-FZ تجدید ساختار روس‌نانو،
صندوق زیرساخت‌ها و برنامه‌های آموزشی، به عنوان یک صندوق مالی غیرتجاری ایجاد شده
است.

تغییرات ایجاد شده در ساختار و جایگاه روس‌نانو، این شرکت را قادر خواهد ساخت تا
فعالیت‌های خود را پویاتر و اثربخش‌تر کرده و فعالیت‌های خود را عمدتا بر تحقق
نتایج کسب و کاری، متمرکز ساخته و زیرساخت‌های توسعه صنعت فناوری‌نانو را ایجاد
کند.

به گفته چیوبایس، «تجدید ساختار روس‌نانو به عنوان یک شرکت سهامی عام باز، حرکت به
سمت شفافیت و مسوولیت‌پذیری بیشتر و ترسیم این شکل سازمانی است». ساختار جدید،
نتیجه فعالیت‌های مشارکتی مختلف بین دولت، دفتر ریاست جمهوری، اعضای پارلمان و
متخصصان روس‌نانو بوده است.