معرفی نانوحسگری از جنس نانولوله برای تشخیص گازهای سمی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری دانشجویان دانشگاه گرگان به کمک نانولوله‌ی کربنی، موفق به معرفی نانوحسگری برای تشخیص و جذب گاز سمی حاصل از فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی شدند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با همکاری دانشجویان دانشگاه گرگان به
کمک نانولوله‌ی کربنی، موفق به معرفی نانوحسگری برای تشخیص و جذب گاز سمی حاصل از
فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی شدند.

دکتر محمدتقی بایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، در گفتگو با
بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «با توجه به اینکه آنیون OCN-
به‌عنوان یک گاز سمی در بمب‌های شیمیایی استفاده می‌شود، ساخت نانوحسگری که قادر به
جذب این ماده باشد بسیار حایز اهمیت است».

دکتر بایی گفت: «در انجام این تحقیق، به دنبال پاسخ این پرسش بودیم که آیا نانولوله‌ی
کربنی می‌تواند به‌عنوان یک جاذب برای جذب آنیون OCN- مورد استفاده قرار گیرد؟».

وی افزود: «ما نانولوله‌های کربنی با کایرالیته‌های (۶,۰)، (۷, ۰) و(۸, ۰) با طول
تقریبی ۱۰ آنگسترم را انتخاب و رادیکال OCN- را با جهت‌گیری‌های مختلف به سطح
نانولوله نزدیک و محاسبات را روی این نانولوله‌ها انجام دادیم».

نتایج حاکی از آن است که کربن نانولوله‌ی کربنی می‌تواند به عنوان یک جاذب برای جذب
این آنیون مورد استفاده قرار گیرد، قطر نانولوله‌ی کربنی هم تاثیری روی جذب آن
ندارد. همچنین مشخص شد که آنیون OCN- از سر نیتروژن بهتر می‌تواند جذب نانولوله
شود.

دکتر بایی در پایان ابراز داشت: «تشخیص مولکول‌های گاز حاصل از فرایندهای شیمیایی و
بیوشیمیایی از اهمیت فوق‌العاده‌ای در نمایشگرهای صنعتی، محیطی و پزشکی برخوردار
است».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری دکتر سید زهرا سید النگی، عضو هیئت علمی دانشگاه
آزاد آزادشهر، علیرضا سلطانی، مهسا بهاری و انیس مسعودی از دانشگاه گرگان انجام
شده- در مجله‌ی Monatsh Chem (جلد ۱۴۲، صفحات ۴-۱، سال ۲۰۱۱) منتشر شده‌است».