چهاردهمین همایش سالانه تجاری‌سازی فناوری‌نانو

پیشگامان جهانی میکرو و فناوری‌نانو در روزهای ۲۸ تا ۳۱ آگوست سال جاری میلادی (۸ تا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۰)، در چهاردهمین همایش سالانه‌ی تجاری‌سازی سیستم‌های میکرو و فناوری‌نانو شرکت خواهند کرد.

پیشگامان جهانی میکرو و فناوری‌نانو در روزهای ۲۸ تا ۳۱ آگوست سال جاری میلادی (۸
تا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۰)، در چهاردهمین همایش سالانه‌ی تجاری‌سازی سیستم‌های میکرو
و فناوری‌نانو (COMS 2011) که در مرکز گرینسبروی کالیفرنیای شمالی برگزار خواهد شد،
شرکت خواهند کرد.

در COMS 2011، شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف جهان که در این حوزه نوظهور فعالیت
می‌کنند، شرکت خواهند کرد تا از طریق آن با ایجاد شبکه‌های مختلف و مشارکت‌های
گوناگون، کسب و کارهای جدیدی ایجاد کنند.

همایش مذکور، پیشگامان جهانی میکرو و فناوری‌نانو (MNT) را گردهم خواهد آورد تا
راهکارهای تجاری‌سازی کاربردهای مختلف و پیشرفت‌های جدید فناوری‌نانو را بحث و
بررسی نمایند.

همایش جدید، با حمایت مدرسه مشترک علوم و فناوری‌نانو (JSNN)، مرکز نوآوری نانوزیست
فناوری (NC COIN) و موسسه تحقیقاتی سه‌گانه‌ (RTI) کالیفرنیا و با هدف بررسی فرصت‌های
تجاری‌سازی علم و فناوری‌نانو برگزار خواهد شد.

به گفته‌ی کلایو داونپورت، رییس مرکز MANCEF «رشد پویایی فناوری‌نانو در مرکز
گرینسبرو، یکی از دلایل اصلی برگزاری همایش سال جاری در آن مرکز است». در بیشتر
مراکز تحقیقاتی کالیفرنیای شمالی، تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علم و فناوری‌نانو
در حال انجام است که این امر به برگزاری هر چه بهتر همایش سال جاری میلادی در این
ایالت کمک خواهد کرد. مدرسه مشترک علم و فناوری‌نانو در گریسنبرو با انجام سرمایه‌گذاری‌های
کلان به رشد شرکت‌های فناوری‌نانو در صنایع مختلف کمک می‌کند.