مروری بر دیدگاه‌های مردم در مواجهه با فناوری نانو

دریافت و تحلیل نظرات و دیدگاه‌های عموم مردم جامعه، که در حقیقت مصرف‌کنندگان اصلی محصولات مبتنی بر بسیاری از فناوری‌های نوین از جمله فناوری نانو هستند، می‌تواند مدیران را در اتخاذ سیاست‌های صحیح به ویژه در مرحله تجاری‌سازی فناوری‌ها یاری کند. در این گزارش به نتایج حاصل از برخی نظرسنجی‌های مجله پیام‌نمای فناوری نانو اشاره می‌شود.

مروری بر دیدگاه‌های مردم در مواجه با فناوری نانو

دریافت و تحلیل نظرات و دیدگاه‌های عموم مردم جامعه، که در حقیقت مصرف‌کنندگان اصلی محصولات مبتنی بر بسیاری از فناوری‌های نوین از جمله فناوری نانو هستند، می‌تواند مدیران را در اتخاذ سیاست‌های صحیح به ویژه در مرحله تجاری‌سازی فناوری‌ها یاری کند.

مجله پیام‌نمای فناوری نانو با توجه با این امر، از ابتدای انتشار خود تلاش کرده است تا با اجرای نظرسنجی‌های عمومی در قالب مسابقه پیامک، به اطلاعاتی در خصوص تجربیات و نظرات عموم مردم در مواجه با فناوری نانو دست یابد. در ادامه این گزارش به نتایج حاصل از برخی نظرسنجی‌های مجله پیام‌نمای فناوری نانو اشاره می‌شود.

 

شرکت کنندگان در نظرسنجی بهمن ماه ۱۳۸۹، در پاسخ به این سوال که «به نظر شما کاربردها و محصولات فناوری نانو در کدامیک از زمینه‌ها بیشتر محسوس است؟» نظرات جالب توجهی به این شرح ابراز کرده‌اند:

 

نزدیک به ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان، که بیشترین آمار این نظر سنجی را در بر می‌گیرد، معتقدند که فناوری نانو در زمینه «پزشکی و بهداشت» نقش محسوس‌تری داشته است. این در‌حالی است که حوزه‌های «کشاورزی و صنایع غذایی» و «آب و محیط ‌زیست» هر یک ۱۴٫۸ درصد از سهم نتایج این نظر سنجی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۷٫۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند فناوری نانو، در زمینه نساجی و ۶٫۷ درصد معتقدند در زمینه نفت و انرژی و ساخت‌وساز، بیشترین نقش را ایفا کرده و در این میان ۴٫۶ درصد نیز معتقدند که فناوری نانو در صنعت خودرو نقش محسوس‌تری داشته است.

 

در شماره دیگری از این مجله ترویجی، پرسشی در خصوص «امکان رفع آلودگی هوا با کمک فناوری نانو در آینده» مطرح شده است که پاسخ‌های ارسالی حاکی از امیدواری ۹۴ درصدی مخاطبان به نقش این فناوری در کنترل آلاینده‌های هوا است. از نتایج آمار فوق به‌نظر می‌رسد که میزان اعتماد افراد به فناوری‌های نوینی مانند فناوری نانو، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این نشان از افزایش آگاهی عموم افراد نسبت به این فناوری دارد.

 

به منظور دستیابی به شناخت بیشتر از جامعه مخاطب مجله پیام‌نمای فناوری نانو، برخی از سوالات مطرح شده، به مشخصات شرکت کنندگان در مسابقه پیامک اختصاص پیدا کرده است.

مطابق آمار به دست آمده، دارندگان مدرک دیپلم با ۴۵ درصد، بیشترین مخاطبان این مجله را تشکیل می‌دهند، که با توجه به رویکرد ترویجی این برنامه و سطح مفاهیم مطرح شده در آن، آمار فوق مورد انتظار بوده است. همچنین ۲۳٫۵ درصد مخاطبان دانش‌آموز و یا دارای مدرک زیر دیپلم، ۱۲٫۵ درصد دارای مدرک فوق‌دیپلم، ۱۷ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۲ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا بالاتر هستند.

 

براساس نظرسنجی دیگری که مربوط به محتوی مجله پیام‌نمای فناوری نانو بوده است، ۵۸ درصد مخاطبان بخش «دانستنی‌های علمی فناوری نانو»، ۳۰ درصد بخش «معرفی محصولات فناوری نانو» و ۱۲ درصد بخش «تازه‌های فناوری نانو» را مفید‌ترین بخش‌های این مجله الکترونیکی دانسته‌اند.

 

نکته جالب توجه دیگر آنکه نزدیک به ۹۰ درصد از مخاطبان مجله پیام‌نمای فناوری نانو، این برنامه را در ایجاد انگیزه مطالعه و آشنایی بیشتر با فناوری نانو موفق دانسته‌اند.

 

مجله و مسابقه پیام‌نمای فناوری نانو به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری پیام‌نمای شبکه دوم سیما، از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۸۸ آغاز به انتشار مطالب علمی و عمومی در زمینه فناوری نانو کرده است. این مجله در روز شنبه هر هفته همراه با طرح یک سوال از محتوای مطالب ارائه شده در مجله، بر روی صفحه ۸۰۱ پیام‌نمای شبکه دوم سیما منتشر می‌شود و تاکنون ۱۹۲ شماره از این مجله، منتشر شده است. گفتنی است هر هفته به قید قرعه به افرادی که پاسخ صحیح سوالات را به شماره پیامک اعلام شده در مجله پیام نما ارسال کرده باشند، جوایزی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو اهدا می‌شود.

با توجه به جدید بودن فناوری نانو و جذابیت مباحث و سوالات مطرح شده در مجله پیام‌نمای فناوری نانو، این مجله توانسته است در مدت کوتاه انتشار، مخاطبان بسیاری را از سراسر کشور به خود اختصاص دهد. سادگی بیان و در عین حال آموزنده بودن مطالب منتشر شده در مجله پیام‌نمای فناوری نانو، عاملی مهم در مخاطب قرار دادن عموم مرم با سطح تحصیلات متفاوت بوده است.