انتشار نقشه راه ۲۰۲۰ نانو انفورماتیک

شبکه ملی نانوساخت به تازگی اعلام کرده است که نقشه راه سال ۲۰۲۰ نانوانفورماتیک (Nanoinformatics 2020 Roadmap)، به عنوان یک سند راهنما، نوشته شده و در حال حاضر برای استفاده جامعه گسترده نانوانفورماتیک موجود است.

شبکه ملی نانوساخت ایالات متحده آمریکا به تازگی اعلام کرده است که نقشه راه سال
۲۰۲۰ نانوانفورماتیک (“Nanoinformatics 2020 Roadmap”)، به عنوان یک سند راهنما،
نوشته شده و در حال حاضر برای استفاده جامعه گسترده نانوانفورماتیک موجود است.

نانوانفورماتیک در برگیرنده کسب اطلاعات مربوط به جامعه علم و مهندسی نانومقیاس و
اجرای مکانیزم‌های اثربخش برای استفاده ازآن اطلاعات است.

نقشه راه فوق، حاصل اولین تلاش جمعی گسترده متخصصان این حوزه بوده که نیازها و
اهداف جامع مربوط به نانوانفورماتیک را بیان می‌کند.

این نقشه در چارچوب «کارگاه مشترک طراحی و تدوین نقشه‌ی نانوانفورماتیک ۲۰۱۰»، که
توسط متخصصان جامعه تحقیقاتی در اوایل ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی برگزار شده بود،
تهیه شده است.

نقشه راه جدید، به دنبال آگاه کردن جامعه گسترده فناوری‌نانو از حوزه ارزشمند
انفورماتیک است که می‌تواند تلاش‌های تحقیق و توسعه کنونی را ارتقا دهد. همچنین
نقشه جدید به دنبال تشویق همکاران حوزه فناوری‌نانو یا انفورماتیک جهت توجه به این
حوزه نوظهوراست.

نقشه راه ۲۰۲۰ نانو انفورماتیک، ذینفعان کنونی، نیازها، توانمندی‌ها و ارتباطاتی که
یک شرکت موفق نانوانفورماتیک را تعیین خواهد کرد، شناسایی کرده و برنامه‌هایی برای
توسعه آنها ارائه می‌کند.

برنامه‌های اجرایی این نقشه راه، در برگیرنده چشم‌انداز و مسیرهای بلندمدت بوده و
یک چارچوب زمانی واقعی برای ایجاد یک سیستم اثربخشی از داده‌های نانوانفورماتیک،
ابزارها و زیرساخت‌های آن ارائه می‌کند.

توسعه و پذیرش گسترده توانمندی‌های نانوانفورماتیک پیشرفته که تحقیق و توسعه
مسوولانه و استفاده از فناوری‌نانو را تسهیل می‌کند، هدف غایی نقشه راه ۲۰۲۰
نانوانفورماتیک است.

این نقشه راه به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.