بسته آموزشی آمادگی برای مسابقه تجهیزات

شرکت نواندیشان فناورنانو، در راستای آمادگی برای مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، اقدام به تهیه نرم‌افزار آموزشی با عنوان «بسته آموزشی فناوری نانو»، منطبق بر سرفصل‌های آزمون تئوری مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، نموده است.

بسته آموزشی آمادگی برای مسابقه تجهیزات

شرکت نواندیشان فناورنانو، در راستای آمادگی برای مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، اقدام به تهیه نرم‌افزار آموزشی با عنوان «بسته آموزشی فناوری نانو»، منطبق بر سرفصل‌های آزمون تئوری مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، نموده است.

این نرم افزار حاوی چکیده‌ای از مباحث عنوان شده در سرفصل‌های آزمون مسابقه تجهیزات، ۲۰ ساعت آموزش به صورت تصویری و فیلم‌های آموزشی و انیمیشن‌های مرتبط است.

 

 سرفصل‌های مطالب عنوان شده در این نرم‌افزار عبارتند از:

 

• مقدمه‌ای بر فناوری نانو؛

• اثر اندازه بر خواص؛

• تفرق‌سازی نور(Light Scattering)؛

• آشنایی با نانوذرات مغناطیسی؛

• آشنایی با کامپوزیت؛

• کاربردهای فناوری نانو؛

• پرتو ایکس (آشنایی، روش پراش و روش فلورسانس)؛

• میکروسکوپ‌های الکترونی (SEM & TEM)؛

• میکروسکوپ‌های پروبی روبشی و نیروی اتمی (SPM & AFM)؛

• میکروسکوپ‌های تونلی روبشی و نیروی مغناطیسی (STM & MFM)؛

• کروماتوگرافی و آنالیز طیف‌سنجی جرمی؛

• طیف‌سنجی مرئی و فرابنفش، رامان و طیف‌سنجی مادون قرمز (UV-Vis & Raman & FT-IR)؛

 

شایان ذکر است، مطالعه مطالب موجود در این نرم افزار، به منظور آشنایی بیشتر با فناوری نانو و تجهیزات شناسایی در این فناوری پیشنهاد شده است و مطالب این نرم افزار به تنهایی برای شرکت در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو کافی نخواهد بود.

 

گفتنی است، مسابقه تجهیزات ‌شناسایی فناوری نانو، با همکاری کارگروه ترویج و آموزش عمومی و شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دو مرحله‏ تئوری و عملی، به ترتیب، در اردیبهشت و شهریور سال جاری برگزار می‌شود. برگزیدگان مرحله تئوری، پس از گذراندن یک دوره آموزش عملی تجهیزات، در مسابقه عملی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و برگزیدگان نهایی مسابقه، همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است، تهیه نرم افزار «بسته آموزشی فناوری نانو»، از طریق پایگاه‌های اینترنتی نانوسان و شرکت نواندیشان فناورنانو، امکان پذیر است.