دیدگاه‌های مصرف‌ کنندگان در خصوص استفاده از فناوری‌نانو در غذا

آژانس استاندارد غذای (FSA) کشور انگلیس به تازگی گزارشی در خصوص دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان در زمینه استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی و بسته‌بندی مواد غذایی منتشر کرده است.

آژانس استاندارد غذای (FSA) کشور انگلیس به تازگی گزارشی در خصوص دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان
در زمینه استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی و بسته‌بندی مواد غذایی منتشر کرده
است.

گروه تحقیقاتی این پروژه که در اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ انجام شد، از شرکت‌کنندگان
خواستند تا دیدگاه‌های خود را در خصوص استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در مواد
غذایی و بسته‌بندی مواد غذایی بیان نمایند.

برخی از یافته‌های اصلی این تحقیق عبارتند از:

• عکس‌العمل شرکت‌کنندگان نسبت به استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در مواد غذایی،
ملاحظات مختلفی نظیر اینکه آیا استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی ضرورت دارد؟،
و آیا منافع آن نسبت به ریسک‌های بالقوه آن بیشتر است؟ را منعکس می‌کند.

• پذیرش استفاده از فناوری‌نانو شرطی بود. برای مثال، شرکت‌کنندگان نسبت به استفاده
از فناوری‌نانو برای کاهش نمک یا عناصر چاق کننده غذا بدون تحت تاثیر قرار دادن طعم
یا مزه آن، دیدگاه مثبتی داشتند.

• شرکت‌کنندگان نسبت به استفاده از فناوری‌نانو در بسته‌بندی مواد غذایی دیدگاه
نسبتا بازتری داشتند و به مزایای فناوری‌نانو در بسته‌بندی مواد غذایی معتقد بودند.

• وضعیت کنونی تدوین مقررات استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی با اتکا بر
مقررات غذایی جدید اروپا، به شرکت‌کنندگان اطمینان داد که چارچوب کنونی، ایمنی
استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی را تضمین می‌کند.

• جهت تضمین اعتماد بیشتر به استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در مواد غذایی،
شرکت‌کنندگان خواستار شفافیت بیشتر توسعه فناوری‌نانو در صنعت مواد غذایی بودند.
استفاده از برچسب‌های ویژه در مواد غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو، از جمله خواسته‌های
شرکت‌کنندگان بود.

به طور کلی اگرچه شرکت‌کنندگان نسبت به انگیزاننده‌های استفاده از فناوری‌نانو در
مواد غذایی شکاک بودند، اما آنها با شنیدن مزایای این فناوری‌ نوظهور، علاقمند به
توسعه استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی بودند.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.