راه‌اندازی آزمایشگا‌ه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو در مراکز استان‌ها

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از طرح راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو در مراکز استان‌ها خبر داد. به گفته دکتر سعید سرکار، ستاد توسعه فناوری نانو در نظر دارد با همکاری آموزش و پرورش و استانداری‌های سراسر کشور، آزمایشگاه‌هایی به‌منظور آموزش فناوری‌نانو و همچنین انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانش‌آموزان راه‌اندازی و تجهیز کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از طرح راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو در مراکز استان‌ها خبر داد.

به گفته دکتر سعید سرکار، ستاد توسعه فناوری نانو در نظر دارد با همکاری آموزش و پرورش و استانداری‌های سراسر کشور، آزمایشگاه‌هایی به‌منظور آموزش فناوری‌نانو و همچنین انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانش‌آموزان راه‌اندازی و تجهیز کند.

افزایش تعداد دانش‌آموزان و معلمین آشنا با فناوری نانو، برگزاری ۶۰۰ سمینار و دوره دانش‌آموزی در چند سال اخیر، برگزاری ۶ نمایشگاه آموزشی در استان‌های کشور، برگزاری اولین دوره المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو در سال ۱۳۸۹ و نیز اقدام برای برگزاری دومین دوره المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو در تیرماه امسال و ایجاد محور فناوری نانو در جشنواره جوان خوارزمی، در مجموع فضایی پژوهشی در سطح دانش آموزان فراهم آورده که نیاز به وجود یک محیط تحقیقاتی آزمایشگاهی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی دانش‌آموزان را در شرایط فعلی نشان می‌دهد.

طبق یک برآورد اولیه، درصورت فراهم بودن فضای آزمایشگاهی، می‌توان با اعتباری در حد ۶۰۰ میلیون ریال، تجهیزات متناسب با نیاز دانش‌آموزان برای پژوهش و تحقیق در فناوری نانو و آزمایش ایده‌های اولیه را فراهم آورد.

ستاد توسعه فناوری نانو، یک سوم این مبلغ را (معادل ۲۰۰میلیون ریال) تامین می‌کند. تخصیص این اعتبار در صورتی خواهد بود که استانداری و سازمان آموزش و پرورش استان نیز هرکدام اعتباری به همین میزان را برای تجهیز این آزمایشگاه‌ها اختصاص دهد.

دبیر ستاد فناوری نانو اظهار داشت انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۳۹۰ تجهیز و راه‌اندازی حداقل پنج آزمایشگاه تحقیقاتی دانش‌آموزی در پنج مرکز استان صورت گیرد.

گفتنی است بر اساس سند راهبردی توسعه فناوری نانو، آموزش فناوری نانو در سطح پیش از دانشگاه، از جمله برنامه‌های کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو قلمداد می‌شود. در این راستا از سال ۸۳ تاکنون ستاد فناوری نانو از کلیه فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری نانو حمایت می‌کند.