تجزیه و تحلیل کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت داروسازی

شرکت GBI، از شرکت‌های ارائه کننده اطلاعات تجاری، به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «فناوری‌نانو در دارورسانی- بهبودهای فناورانه و رویکردهای نوین برای رفع پتانسیل بالا»، منتشر کرده است.

شرکت GBI، از شرکت‌های ارائه کننده اطلاعات تجاری، به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «فناوری‌نانو
در دارورسانی- بهبودهای فناورانه و رویکردهای نوین برای رفع پتانسیل بالا»، منتشر
کرده است.

گزارش جدید داده‌های راهبردی، اطلاعات و تجزیه و تحلیل روندها و مسائل مطرح در
زمینه کاربردهای علم و فناوری‌نانو در صنعت دارورسانی را ارائه کرده است. گزارش
مذکور، به طور کامل دامنه‌ی کاربردهای این فناوری نوظهور را در صنعت دارورسانی
تشریح کرده و دربرگیرنده تجزیه و تحلیل جامع شرح بازار این فناوری در صنعت هدف بوده
و اندازه بازار، تقسیم‌بندی بازار بر اساس مناطق جغرافیایی مهم و رویدادها و پیشرفت‌هایی
که بازار این حوزه را مدیریت می‌کنند، است.

به طور کلی گزارش فوق موضوعات زیر را پوشش داده است:

• بررسی دقیق کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت دارورسانی، داروسازی،کاربردهای مرتبط و
جانبی، کارایی و محدودیت‌های آن؛

• داده‌های سالانه‌ی بازار از سال ۲۰۰۷ و پیش‌بینی‌های آن تا سال ۲۰۱۶ به صورت بخش‌بندی
شده و براساس مناطق جغرافیایی؛

• پیش‌ران‌های بازار و محدویت‌های شکل دهنده فناوری‌نانو در بازار دارورسانی؛

• تجزیه و تحلیل وضعیت رقابتی این حوزه با تشریح وضعیت رقابتی شرکت‌های پیشگام؛

• تحلیل همکاری‌های انجام شده بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰؛

• تجزیه و تحلیل معاملات ادغام و اکتساب بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بر اساس بخش
جغرافیایی و شرکت‌ها.

متن کامل این گزارش به قیمت ۳۵۰۰ دلار از طریق نشانی زیر قابل خریداری است.