مسائل اجتماعی و اخلاقی فناوری‌های ICT مبتنی بر فناوری‌نانو

پروژه آبزرویتوری نانو (ObservatoryNano) گزارش جدیدی منتشر کرده است که در چارچوب آن مسائل اجتماعی و اخلاقی کنونی مربوط به کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و امنیت بررسی شده است.

پروژه آبزرویتوری نانو (“ObservatoryNano”) گزارش جدیدی منتشر کرده است که در چارچوب
آن مسائل اجتماعی و اخلاقی کنونی مربوط به کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های فناوری
اطلاعات و ارتباطات (ICT) و امنیت بررسی شده است.

جامعه هدف این گزارش، سیاست‌مداران و محققان اروپایی هستند تا با اتکا بر آن، از
توسعه مسوولانه این فناوری‌ها حمایت کنند.

سومین گزارش سالانه‌ی جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو در قالب پروژه
آبزرویتوری نانو، بر جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو، ICT و امنیت تمرکز
دارد.

به طور کلی، سه بخش اصلی این گزارش عبارتند از:

• جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی نانوالکترونیک و ICT؛

• جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی امنیت شهروندی مبتنی بر فناوری‌نانو؛ و

• استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از فناوری‌نانو.

برای هر کدام از این سه حوزه سوالات چهارگانه ذیل بررسی شده‌اند:

۱٫ مسائل اخلاقی و اجتماعی ناشی از روندهای اقتصادی و فنی کنونی در حوزه
نانوالکترونیک و فناوری‌نانو برای کاربردهای امنیت کدامند؟

۲٫ مسائل مرتبطی که در حال حاضر توسط سیاست‌گذاران و ذینفعان بحث و بررسی می‌شوند،
کدامند؟ کدام مسائل ناشی از روندهای اقتصادی و فنی‌ای هستند که به طور مناسب بحث و
بررسی نشده‌اند؟

۳٫ دانشمندان علوم اجتماعی و علم اخلاق، چه مسائل را در خصوص فناوری‌نانو بررسی می‌کنند؟
بصیرت‌های جدید آنها برای سیاست‌مداران و ذینفعان چیست؟

۴٫ مسائل جدید قابل بحث کدامند؟ و چه کسی باید آنها را بررسی کند؟