افزایش حمایت تشویقی مقالات ISI در راستای استفاده از تجهیزات داخلی

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو در نظر دارد، حمایت تشویقی مقالاتی را که در آنالیز داده‌ها، تعیین مشخصات و تولید مواد آنها از تجهیزات دستگاهی ساخت داخل استفاده شده باشد به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. برای این منظور، لازم است تجهیزات مورد استفاده جزء فهرست مورد تایید شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو باشد، همچنین مشخصات دستگاه و نام شرکت سازنده نیز باید در متن مقاله، ذکر شده باشد.

افزایش حمایت تشویقی مقالات ISI در راستای استفاده از تجهیزات داخلی

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو در نظر دارد، حمایت تشویقی مقالاتی را که در آنالیز داده‌ها، تعیین مشخصات و تولید مواد آنها از تجهیزات دستگاهی ساخت داخل استفاده شده باشد به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. برای این منظور، لازم است تجهیزات مورد استفاده جزء فهرست مورد تایید شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو باشد، همچنین مشخصات دستگاه و نام شرکت سازنده نیز باید در متن مقاله، ذکر شده باشد.

 

ستاد فناوری نانو از اسفند ماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی-پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به ‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت می‌کند که در راستای اجرای این برنامه تاکنون به مقالات ISI مرتبط با فناوری نانو مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حمایت تشویقی پرداخت شده است، که این میزان در صورت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، به میزان ۲۰ درصد (معادل ۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش خواهد یافت.

 

تبصره:

• این آیین‌نامه شامل مقالاتی که قبلاً حمایت تشویقی خود را دریافت کرده‌اند نیز می‌شود و افراد در صورت داشتن چنین مقالاتی می‌توانند با معرفی آن به کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir، حمایت آن را دریافت کنند.

 

• نحوه ذکر مشخصات تجهیزات استفاده شده باید به گونه‌ای باشد که نام و مدل دستگاه، شرکت سازنده و نام ایران در مقاله آورده شود.

 

• فهرست دستگا‌ه‌های مورد تایید شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو که متقاضیان لازم است حداقل از یکی از آنها استفاده و مشخصات آن را در مقاله ذکر نمایند عبارتند از:

attachNanoLab-Table.gif