راهنمای ارزیابی ریسک نانومواد مهندسی شده در مواد غذایی

اداره ایمنی غذای اروپا (EFSA)، به تازگی یک سند راهنما برای ارزیابی ریسک کاربردهای نانومواد مهندسی شده (ENM) در مواد غذایی منتشر کرده است.

اداره ایمنی غذای اروپا (EFSA)، به تازگی یک سند راهنما برای ارزیابی ریسک
کاربردهای نانومواد مهندسی شده (ENM) در مواد غذایی منتشر کرده است. این راهنما،
حاصل تلاش کمیته علمی این اداره بوده که در نوع خود، راهنمای کاربردی بسیار مناسبی
برای بررسی ریسک‌های بالقوه ناشی از کاربردهای علم و فناوری‌نانو در زنجیره مواد
غذایی است.

راهنمای جدید، ارزیابی ریسک مربوط به کاربردهای غذایی و خوراکی، نظیر افزودنی‌های
غذایی، آنزیم‌ها، اسانس‌ها، غذاهای جدید، افزودنی‌های خوراکی و آفت‌کش‌ها را پوشش
می‌دهد.

راهنمای EFSA، در پاسخ به تقاضای کمیسیون اروپا مبنی بر بررسی ملاحظات مربوط به
ارزیابی ریسک ENM، که ممکن است ناشی از ویژگی‌های منحصر به فرد آنها باشد، تهیه شده
است.

بدیهی است که راهنمای جدید ENM، مکمل اسناد راهنمای موجود در زمینه ارزیابی ریسک
مواد غذایی است. سند جدید، داده‌های تکمیلی مورد نیاز برای تعیین مشخصات شیمیایی و
فیزیکی نانومواد مهندسی شده در مقایسه با کاربردهای رایج آن را ارائه کرده و
رویکردهای آزمایش سم‌شناسی متفاوتی را بر اساس کاربردهای مختلف ارائه می‌کند.

برای کمک به استفاده عملی از این سند، ۶ سناریو ارائه شده است که هر کدام از این
سناریوها، رویکردهای آزمایش سم‌شناسی متفاوتی را تشریح می‌کنند. همچنین سند مذکور
برای هر سناریو نیز انواع آزمایش‌های مورد نیاز را بیان می‌کند.

EFSA در فعالیت‌های اولیه خود، با انجام یک تبادل‌نظر عمومی، اهمیت تدوین روش‌های
ارزیابی ریسک برای توسعه نوآوری در این زمینه را تشریح کرده است. در مجموع، ۲۵۶
پیشنهاد از ۲۶ سازمان، از دانشگاه گرفته تا سازمان‌های مردم نهاد، صنعت، دولت‌مردان
و نهادهای بین‌المللی دریافت شدند که در نهایت تمامی این پیشنهادات در این سند
راهنما جمع‌آوری شدند.

این سند به طور رایگان از طریق نشانی
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2140.pdf
قابل دریافت است.