افتتاح مرکز جدید فناوری‌نانو در سوییس

شرکت‌ IBM با همکاری دانشگاه علوم و مهندسی ETH زوریخ، مرکز مشترک فناوری‌نانو را در محل پردیس تحقیقات- IBM زوریخ افتتاح کرد.

شرکت‌ IBM با همکاری دانشگاه علوم و مهندسی ETH زوریخ، مرکز مشترک فناوری‌نانو را در محل پردیس تحقیقات IBM- زوریخ افتتاح کرد.

این تسهیلات جدید، یکی از محورهای اصلی همکاری راهبردی ۱۰ ساله‌ی بین IBM و ETH Zurich در زمینه علوم نانو است. در این مرکز تحقیقاتی جدید، دانشمندان و محققان، در زمینه ساختارها و ادوات نانومقیاس جدید برای توسعه فناوری‌های اطلاعات و انرژی، تحقیق خواهند کرد.

نام مرکز جدید، برگرفته از نام دو دانشمند مطرح Gerd Binnig و Heinrich Rohrer است. این دو دانشمند در سال ۱۹۸۱ میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) را در آزمایشگاه تحقیقاتی زوریخ اختراع کردند. با این اختراع، محققان قادر شدند تا برای اولین بار اتم‌ها را در یک سطح مشاهده کنند.

همچنین موسسه EMPA، یکی از موسسات تحقیقاتی ملی سوییس نیز با ETH در ساخت این مرکز جدید همکاری کرده است.

دانشمندان و مهندسان شرکت IBM و ETH زوریخ، پروژه‌های مستقل و مشترک خود، از تحقیقات آزمایشگاهی گرفته تا پروژه‌های بلندمدت و کاربردی، نظیر ادوات نانومقیاس جدید را از طریق این مرکز دنبال خواهند کرد.

سه استاد ETH به‌همراه تیم‌های تحقیقاتی خود به مرکز جدید منتقل خواهند شد تا بخشی از تحقیقات خود در زمینه فناوری‌نانو را به‌طور مستمر در این حوزه جدید انجام دهند.

یکی از محورهای تمرکز تحقیقات IBM در این مرکز، بررسی سوییچ‌های آتی برای ساخت سیستم‌های رایانه‌ای و تراشه‌ها‌ی سریع‌تر و کاراتر است.