فناوری‌نانو در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان نیز که از همسایگان شمال غربی ایران است، با داشتن اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز، از طریق شرکت نفت دولتی سوکار(SOCAR) سرمایه‌گذاری در زمینه علم و فناوری‌نانو را آغاز کرده است.

با آغاز پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، مسابقه
فناوری‌نانو نیز آغاز شده است. کشورهای مختلف جهان برای عقب نماندن از این مسابقه‌
، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در تحقیق و توسعه این فناوری نوظهور انجام می‌دهند.

جمهوری آذربایجان نیز که از همسایگان شمال غربی ایران است، با داشتن اقتصاد مبتنی
بر نفت و گاز، از طریق شرکت نفت دولتی سوکار(SOCAR) سرمایه‌گذاری در زمینه علم و
فناوری‌نانو را آغاز کرده است. شرکت سوکار برای توسعه فناوری‌نانو در این کشور، به
تازگی مرکز تولید و تحقیقات فناوری‌نانو را ایجاد کرده است. این مرکز در چارچوب
برنامه نانو نفت (“Nanooil program”) این کشور ایجاد شده است. هدف از تدوین برنامه
نانو نفت، تلاش برای افزایش تولید نفت و گاز، تولید هیدروکربن در حوزه‌های نفتی
قدیمی و زیر آب، و کاهش هزینه‌ها در این حوزه است.

برنامه نانو نفت، از چهار بخش ذیل تشکیل شده است:

۱٫ نانو- تولید (“nano-production”)؛

۲٫ نانو- حفاری (“nano-drilling”)؛

۳٫ نانو- پتروشیمی (“nano-petrochemistry”)؛ و

۴٫ نانو- نفت- اکولوژی (“eco-nano-oil”).

شرکت SOCAR برنامه نانو نفت را که از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است، برای دوره زمانی ۲۰۱۰
تا ۲۰۱۴ نیز تمدید کرده است.

چندی پیش نیز سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (“UNESCO”)، از نمایندگان
شرکت سوکار، به خاطر مشارکت در توسعه کاربردهای مختلف علم و فناوری‌نانو، تمجید
کرده بود. گروه تخصصی شرکت سوکار، به خاطر مشارکت در توسعه علم و فناوری‌نانو، مدال
و دیپلم افتخار یونسکو را به خود اختصاص داد.