درک مسوولانه پتانسیل کامل فناوری‌نانو

کمیته بین‌ سازمانی هماهنگی سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور کاخ سفید (ETIPC)، مجموعه اصولی را توسعه داده است که به تدوین مقررات و نظارت بر کاربردهای فناوری‌نانو مربوط شده و راهنمای توسعه و اجرای سیاست‌های این حوزه در سطح سازمانی است.

توانایی تصویربرداری، اندازه‌گیری، مدل‌سازی و دستکاری مواد در مقیاس نانو، منجر به
توسعه مواد، فناوری‌ها و کاربردهای جدیدی در بخش‌های صنعتی مختلفی نظیر پزشکی،
فناوری اطلاعات، هوا فضا، انرژی و حمل و نقل شده است. همچنین پیشرفت‌های فناوری‌نانو
منجر به رشد اقتصادی و رفع چالش‌های ملی کشورهای مختلف می‌شود.

درک و شناسایی پتانسیل کامل فناوری‌نانو، مستلزم استفاده از رویکردهای علمی و
تحقیقاتی مستمر برای تدوین مقررات در این حوزه نوظهور است. با اتکا بر این
رویکردهای علمی، در عین ارتقای رشد اقتصادی، نوآوری، رقابت‌پذیری، صادرات و اشتغال‌زایی،
از سلامت عمومی و محیط زیست نیز حمایت خواهد شد.

در این راستا، کمیته بین‌ سازمانی هماهنگی سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور کاخ سفید
(“ETIPC”)، مجموعه اصولی را توسعه داده است که به تدوین مقررات و نظارت بر کاربردهای
فناوری‌نانو مربوط شده و راهنمای توسعه و اجرای سیاست‌های این حوزه در سطح سازمانی
است.

این اصول، تقویت کننده مجموعه‌ای از اصول فراگیر برای تدوین مقررات و نظارت بر
فناوری‌های نوظهور است. اصول فوق در یازدهم ماه مارس سال جاری میلادی منتشر
شده‌اند.

همچنین اصول جدید، منعکس کننده پیشنهادات یک گزارش فناوری‌نانو است که توسط کمیته
مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری این کشور ارائه شده است. گزارش کمیته مشاوران
علم و فناوری، حمایت‌های دولت فدرال، از تجاری‌سازی محصولات فناوری‌نانو را تشویق
کرده و خواستار توسعه رویکردهای قانون‌گذاری مبتنی بر ریسک، علمی و ملی است.

هدف تمام سند‌های فوق، دستیابی به یک رویکرد پایدار در بین فناوری‌های نوظهور، و
تضمین حمایت از سلامت عمومی و محیط زیست است.