طبقه‌بندی جدید سازمان جهانی استاندارد برای ریسک‌های فناوری‌نانو

سازمان جهانی استاندارد (ISO)، طبقه‌بندی تعهد عمومی جدیدی برای منابع انرژی جایگزین و فناوری‌نانو ارائه کرده است.

سازمان جهانی استاندارد (ISO)، طبقه‌بندی تعهد عمومی جدیدی برای منابع انرژی
جایگزین و فناوری‌نانو ارائه کرده است. در حوزه فناوری‌نانو، این طبقه‌بندی جدید که
برای تشریح استفاده روزافزون از این فناوری نوظهور ارائه شده است، «توزیع‌کنندگان
نانو مواد و تولید نانو مواد» نام دارد.

در حالی که زمانی استفاده از فناوری‌نانو به صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات
محدود شده بود، اما در حال حاضر از کاربردهای این فناوری نوظهور به طور گسترده در
محصولات مصرفی، آرایشی– بهداشتی و پوشاک استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی توزیع‌کنندگان نانو مواد برای ریسک‌های توزیع‌کنندگانی به کار می‌رود که
نانومواد را به دیگران می‌فروشند. طبقه‌بندی تولید نانومواد نیز برای ریسک‌هایی به
کار می‌رود که تولیدکننده یا مهندسی کننده نانومواد، برای دیگران ایجاد می‌کند.

طبقه‌بندی‌های جدید از اول ماه سپتامبر سال جاری میلادی (۱۰ شهریورماه ۱۳۹۰) در
تمامی مراجع قضایی اجرا خواهند شد. ریسک با سرعت فزاینده‌ای در حال تغییر است.
فناوری‌نانو و انرژی جایگزین تنها تعداد معدودی از فناوری‌های جدیدی هستند که منجر
به نوآوری‌های گسترده‌ای در آینده شده و در حال حاضر نیز دربرگیرنده اثرات بالقوه
زیادی هستند.

به گفته فیت جرالد (Fitzgerald)، معاون خطوط بازرگانی و مدل‌سازی ISO، در حال حاضر،
ارائه این طبقه‌بندی‌ها به ما اجازه می‌دهد، داده‌های ویژه مربوط به این طبقات را
جمع‌آوری کرده و از این طریق هزینه‌های این ریسک‌های جدید را بهتر ارزیابی کنیم.