تاسیس مرکز فناوری‌نانو در مالزی

مدیریت ملی فناوری‌نانوی (NND) کشور مالزی، واحدی که زیر نظر وزارت علم، فناوری و نوآوری (MOSTI) این کشور است، به زودی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون رینگیت، مرکز نانوی مالزی (NanoMalaysia Centre) را در محل پارک فناوری‌های نوین سنای (Senai High Tech Park)، تاسیس خواهد کرد.

مدیریت ملی فناوری‌نانوی (NND) کشور مالزی، واحدی که زیر نظر وزارت علم، فناوری و
نوآوری (MOSTI) این کشور است، به زودی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون رینگیت، مرکز
نانوی مالزی (NanoMalaysia Centre) را در محل پارک فناوری‌های نوین سنای (Senai
High Tech Park)، تاسیس خواهد کرد.

به گفته وزیر علم، فناوری و نوآوری این کشور، این پروژه که در نوع خود اولین برنامه
در کشور مالزی است، در چارچوب دهمین برنامه مالزی (“Malaysia Plan”) اجرا شده و باعث
توسعه هرچه بیشتر فناوری‌نانو در این کشور خواهد شد.

به گفته وی، «انتظار می‌رود که مرکز جدید با مجموعه مراکز رشد و مجموعه‌های اداری
خود، طی مدت ۱۲ ماه تکمیل شود».

مرکز جدید،که به عنوان یک مرکز متمرکز برای فعالیت‌های علم و فناوری‌نانو عمل کرده
و حلقه‌ی مفقود بین آزمایشگاه و بازار است، با مشارکت بخش عمومی و خصوصی ایجاد
خواهد شد. مرکز مذکور با مدیریت NND و همکاری NanoMalaysia Bhd اداره خواهد شد.

تاسیس مرکز جدید، بخشی از نقشه راه برنامه‌ی نانومالزی (“NanoMalaysia”) است که در
چارچوب آن تسهیلاتی نظیر مراکز رشد فناوری برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو فراهم
می‌شود.

هدف از ایجاد مرکز نانوی مالزی، توسعه کارآفرینی و تسهیل ایجاد و توسعه شرکت‌های
جدید مبتنی بر فناوری‌نانو است. مرکز جدید، زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم برای انجام
تحقیقات فناوری‌نانو را فراهم کرده و مکانی مناسب برای نانوتکنولوژیست‌ها و
دانشمندان خواهد بود.

در چارچوب برنامه ده ساله‌ی نانو مالزی (NanoMalaysia Programme)، که برای دوره
زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طراحی شده است، انتظار می‌رود که تعداد دانشمندان حوزه علم و
فناوری‌نانو در این کشور افزایش یافته و سه محصول داخلی aerogel، نانولوله‌کربنی و
نانوکاتالیزورها در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجاری‌سازی شوند.

این برنامه به دنبال این است تا بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، در بین کسب و کارهای این
کشور، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون رینگیت درآمد ایجاد کرده و تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۳۰۰
میلیون رینگیت افزایش خواهد یافت.