دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو در دانشگاه سین‌سیناتی

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰، کسب و کارهای مبتنی بر علم و فناوری‌نانو تنها در ایالات متحده آمریکا به بیش از دو میلیون نیروی کار نیاز داشته باشند.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰، کسب و کارهای مبتنی بر علم و فناوری‌نانو تنها در
ایالات متحده آمریکا به بیش از دو میلیون نیروی کار نیاز داشته باشند. در راستای
رفع نیاز فزاینده به نیروی کار ماهر فناوری‌نانو، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی با
همکاری آزمایشگاه جهان نانوی (“Nanoworld Laboratory”) دانشگاه سین‌سیناتی، با طراحی
و اجرای دوره‌های مرتبط، به‌دنبال رفع این نیاز فزاینده است.

دو دوره‌‌ی جدید با عنوان‌های «ادوات نانو مقیاس» و «جنبه‌های زیست‌محیطی فناوری‌نانو»
در چارچوب تحقیقات آموزشی دانشگاه سین‌سیناتی‌ توسعه یافته و بر اساس آنها دوره‌های
تجربی عملی که به‌رفع نیاز موسسات آموزش عالی برای آموزش فناوری‌نانو کمک می‌کند،
ارائه می‌گردد.

از آنجایی که فناوری‌نانو در مقایسه با تحقیقات موجود، دارای سطح تحقیقاتی پیچیده‌تری
است، لذا دانشجویان باید برای توسعه مهارت‌های دقیق از رویکردهای آموزشی نوین
استفاده کنند. مهارت‌های مورد نیاز عبارتند از: تجربه عملی به‌همراه آشنایی با
ابزارهای پیشرفته‌ای نظیر ربات‌ها است.

در دوره آموزشی «ادوات نانو مقیاس»، ۴ بخش خاص طراحی، ساخت و کاربرد نوظهور ادوات
نانومقیاس توسعه یافته‌اند. در رشته آموزشی «جنبه‌های زیست‌محیطی فناوری‌نانو» که
کاربردهای محیط زیست و اثرات زیست‌محیطی فناوری‌نانو را پوشش می‌دهد نیز سه دوره
دیگر نیز توسعه یافته‌اند.

دوره‌‌های جدید با این پیش فرض طراحی شده‌اند که دانشجویان شرکت کننده در دوره
«مقدمه‌ای بر علوم نانومقیاس» و «فناوری‌نانو و علم و فناوری‌ نانومقیاس تجربی»، با
فناوری‌نانو آشنا می‌شوند.

تمامی چهار دوره فوق هر ساله ارائه شده و مبنای علمی دانشجویان شرکت‌کننده را در
زمینه علم و فناوری‌نانو شکل می‌دهند.