تلاش برای بهبود فرایند انتقال فناوری‌نانو از مراکز تحقیقاتی به بازار

کارشناسان و نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی در روز ۱۵ جولای سال جاری میلادی در شهر متز فرانسه گردهم آمدند تا در زمینه توسعه و تدوین رهنمودهایی برای انتقال فناوری و بهبود خدمات و مراکز تحقیقاتی، بحث و بررسی و تبادل نظر نمایند.

کارشناسان و نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی در روز ۱۵ جولای سال جاری میلادی در
شهر متز فرانسه گردهم آمدند تا در زمینه توسعه و تدوین رهنمودهایی برای انتقال
فناوری و بهبود خدمات و مراکز تحقیقاتی، بحث و بررسی و تبادل نظر نمایند.

این رویکرد که «کانون تفکر» نامیده شد، گام بلندی در جهت اجرای پروژه بین‌المللی
Nano4m بود. پروژه Nano4m (فناوری‌نانو برای بازار)، در چارچوب برنامه‌ی اروپایی
INTERREG IVC تامین مالی می‌شود.

نمایندگان سیاسی و فنی کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان که از
حامیان اصلی پروژه فوق هستند، در این نشست شرکت کردند.

این نشست، فرصت مناسبی فراهم نمود تا در قالب آن ایده‌ها و روش‌های طراحی سیاست‌های
منطقه‌ای اثربخش‌تر در زمینه انتقال فناوری بحث و بررسی شود. در حقیقت، Nano4m در
تحقق هدف INTERREG IVC که به‌دنبال بهبود کارایی سیاست‌های منطقه‌ای از طریق ارائه
پیشنهاد به سیاست‌های نوآوری منطقه‌ای است، کمک می‌کند.

نتایج نشست فوق، در قالب بسته‌ی پیشنهادات جدیدی به کمیسیون اروپا و دولت‌های محلی
ارائه خواهد شد تا با اتکا بر آنها، سیاست‌های دولت‌های مربوطه در این زمینه بهبود
یابد. این هدف زمانی محقق خواهد شد، که به تمامی جنبه‌های مهمی که بر اثربخشی
فعالیت‌های مربوط به انتقال نوآوری به شرکت‌های کوچک و متوسط مربوط می‌شود، توجه
شود.

بعد از نشست فوق، شرکت‌کنندگان نتایج اولیه آن را بحث و بررسی نمودند.