اولویت‌های تحقیقاتی کمیسیون اروپا در حوزه فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا با انتشار مقاله‌ای، اولویت‌های تحقیقاتی علم و فناوری‌نانو، و مواد (NMP) را برای سال ۲۰۱۲ میلادی پیشنهاد کرده است. در چارچوب این اولویت‌ها، به چالش‌های اجتماعی و توسعه پایدار توجه ویژه‌ای شده است.

کمیسیون اروپا با انتشار مقاله‌ای، اولویت‌های تحقیقاتی علم و فناوری‌نانو، و مواد
(NMP) را برای سال ۲۰۱۲ میلادی پیشنهاد کرده است. در چارچوب این اولویت‌ها، به چالش‌های
اجتماعی و توسعه پایدار توجه ویژه‌ای شده است.

موضوع NMP به طور کامل فعالیت‌های تحقیقاتی صنعتی را پوشش می‌دهد. چالش‌های اجتماعی
و توسعه پایدار نیز در راهبردهای NMP مدنظر قرار گرفته و در این اولویت‌ها به آنها
توجه ویژه‌ای شده است.

در این اولویت‌ها، به کاربردها و تحقیقات بلندمدت مربوط به فناوری‌های توانمندساز،
به عنوان پیش‌ران اصلی نوآوری در حوزه‌های فناوری‌نانو، مواد و تولید پیشرفته، توجه
ویژه‌ای شده و در این راستا عمدتا از پروژه‌های مشترک کوچک و متوسط حمایت شده است.

سیاست راهنما در این زمینه، راهبرد فناوری‌های توانمندساز محوری است که آینده صنعت
اروپا را شکل می‌دهند.

با توجه به چالش‌های خاص این حوزه، موارد زیر مدنظر قرار گرفته‌اند:

• انرژی و کارایی انرژی: این فعالیت‌ها در راستای برنامه فناوری انرژی راهبردی
(SET) هستند.

• مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار: این موضوع، مکمل فعالیت‌های زیست‌محیطی و غذا،
کشاورزی و ماهیگیری، و زیست‌فناوری (FAFB) است.

• مواد خام: در حمایت از برنامه مواد خام کمیسیون اروپا، این برنامه از استخراج و
پردازش مواد خام، کاهش ضایعات و بازیافت آنها حمایت می‌کند.

• ایمنی و سلامت: در این پروژه، تحقیقات مربوط به نانوپزشکی و مواد مربوط به حوزه
سلامت پوشش داده شده است.

• کارخانه‌های آینده: هدف این برنامه، کمک به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اروپا، به
ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط است تا از طریق فناوری‌های توانمندساز، قدرت فناورانه‌ی
خود را افزایش داده و بتوانند در عرصه رقابت جهانی موفق شوند.

• خودروه‌‌های سبز: این برنامه به دنبال حمایت از تحقیقات مربوط به فناوری‌های
مختلف و زیرساخت‌های انرژی هوشمند با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر،
غیرآلاینده، ایمن و … است.