تاثیر فناوری نانو بر صنعت ساختمان

سردبیر ارشد نشریه شیمی و مهندسی (C&EN)، در شماره اخیر این نشریه مقاله‌ای را به رشته تحریر درآورده که در آن مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان عنوان شده است. وی توضیحات درباره اثر افزودن نانوذرات و نانولوله‌ها به بتن و تاثیر آن روی ویژگی‌ها بتن ارائه کرده است.

سردبیر ارشد نشریه شیمی و مهندسی (C&EN)، در شماره اخیر این نشریه مقاله‌ای را به
رشته تحریر درآورده که در آن مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان عنوان
شده است. وی توضیحات درباره اثر افزودن نانوذرات و نانولوله‌ها به بتن و تاثیر آن
روی ویژگی‌ها بتن ارائه کرده است.

در مقاله‌ای که بتانی هالفورد، سردبیر ارشد نشریه شیمی و مهندسی (C&EN)، منتشر کرده
است، درباره سهم بسزای فناوری‌نانو در برخی پروژه‌ها مطالبی ارائه شده است. برای
مثال از رنگ‌دانه‌های اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو صحبت شده است که می‌تواند روی
دیوارها، پنجره‌ها و دیگر بخش‌های یک ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. این
رنگ‌دانه‌ها موجب پدیدار شدن خاصیت خود تمیز شوندگی در این سطوح شده و ساختمان را
تا سال‌ها تمیز نگه‌ می‌دارند. چنین پوششی می‌تواند ساختمان را از گزند دوده‌های
موجود در هوا و همچنین ذرات غبار مصون دارد. نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم می‌تواند
پرتو فرابنفش خورشید را جذب کرده و موجب شکستن ذرات آلاینده موجود روی شیشه یا بتن
شود.

سیلندرهای توخالی کربنی، موسوم به نانولوله‌های کربنی، به قدری کوچک هستند که
نمی‌توان آنها را زیر میکروسکوپ معمولی مشاهده کرد. همین نانولوله‌ها در صورت
آمیخته شدن با بتن می‌تواند استحکام آنها را افزایش دهد. بتن یکی از مواد رایج در
ساخت ساختمان‌ها است. همچنین فناوری نانو کمک می‌کند تا بتن‌ها پایداری بیشتری
داشته باشند و بتوان با افزودن دوده به ساختار آن ویژگی‌های آن را بهبود داد.