سمینار راهبردهای توسعه فناوری نانو در استان همدان

معاونت آموزش و پژوهش استانداری همدان، سمیناری با عنوان «راهبردهای توسعه فناوری نانو در استان همدان» را در تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری در محل این استانداری برگزار کرد.

سمینار راهبردهای توسعه فناوری نانو در استان همدان

معاونت آموزش و پژوهش استانداری همدان، سمیناری با عنوان «راهبردهای توسعه فناوری نانو در استان همدان» را در تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری در محل این استانداری برگزار کرد. در این سمینار، دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو، معاونان پژوهشی برخی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان حضور پیدا کردند.

 

عماد احمدوند، دبیرکارگروه ترویج ستاد نانو، سخنران این سمینار، ضمن اشاره به قابلیت‌های فناوری نانو در صنایع مختلف، به تشریح سیاست‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه توسعه این فناوری در ایران، و جایگاه ایران در زمینه علم، فناوری و صنعت پرداخت. ایشان در ادامه، برخی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه توسعه فناوری نانو در استان همدان را تشریح و مورد تحلیل قرار دادند.

 

روند و جایگاه استان در شاخص های مختلف ترویجی، پژوهشی، منابع انسانی و آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو، ازجمله مباحث مطرح در این سمینار بود که مورد و بحث، تبادل نظر و همفکری قرار گرفت.

 

بازدید از پارک علم و فناوری استان همدان و آزمایشگاه فناوری نانو دانشگاه بوعلی سینا، از دیگر برنامه های این سمینار بود.

 

گفتنی است استان همدان در سال ۸۹ از نظر فعالیت های پژوهشی در بین سایر استان ها در جایگاه هجدهم قرار داشته و از نظر شاخص های ترویجی، بیست و ششمین استان کشور بوده است. فعالیت های این استان در سال ۹۰ رشد قابل توجهی داشته به صورتی که ۷۹۰ نفر از داوطلبان دومین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو (۱۹درصد کل داوطلبان) مربوط به این استان است.