به روز‌رسانی ماتریس احتیاطی سنتز نانو مواد در سوییس

ماتریس احتیاطی سنتز نانو مواد، به فعالان عرصه صنعت و تجارت این امکان را می‌دهد تا برای شناسایی ریسک‌های احتمالی مربوط به سنتز نانو مواد از یک رویکرد ساختارمند استفاده نمایند.

ماتریس احتیاطی برای سنتز نانو مواد (“precautionary matrix”) به فعالان عرصه صنعت و
تجارت این امکان را می‌دهد تا برای شناسایی ریسک‌های احتمالی مربوط به سنتز نانو
مواد از یک رویکرد ساختارمند استفاده نمایند.

اداره فدرال سلامت عمومی (FOPH) با همکاری اداره فدرال محیط زیست (FOEN)، کشور
سوییس مراحل آغازین این طرح را در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ آغاز کردند. این ماتریس
احتیاطی بر اساس تجربه کاربران آن، در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی اصلاح شد.

ماتریس احتیاطی برای ارزیابی الزامات احتیاطی ناشی از سنتز نانومواد که به کارگران،
مصرف‌کنندگان و محیط زیست مربوط می‌شود را بهروشی نظام‌مند ارائه می‌کند.

این ماتریس ابزاری است که به فعالان عرصه صنعت و تجارت کمک می‌کند تا تعهدات مربوط
به مراقبت‌های ایمنی و خود پایشی (“self-monitoring”) را انجام دهند.

ماترس مذکور به صنعت‌گران کمک می‌کند تا با اتکا بر مقیاس‌های احتیاطی، کاربردهایی
که احتمالا در برگیرنده ریسک هستند را شناسایی کرده و از سلامت انسان و محیط یست
حفاظت کنند.

در چارچوب پیشرفت‌های جدید حوزه فناوری‌نانو، این ماتریس می‌تواند به توسعه ایمن‌تر
محصولات مبتنی بر این فناوری کمک کند. ماتریس مذکور کاربران را قادر می‌سازد تا با
اتکا بر دانش موجود، تجزیه و تحلیل‌های اولیه را انجام داده و ضرورت بررسی‌های
بیشتر را نشان دهند.