حضور موسسه خدمات فناوری تا بازار در نمایشگاه علم تا عمل

موسسه خدمات فناوری تا بازار به‌منظور معرفی توانمندی‌های خود در زمینه ارائه خدمات توسعه فناوری و با هدف آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران حقیقی با ساختارهای حمایتی این موسسه در امر تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، در دومین نمایشگاه علم تا عمل شرکت می‌کند.

موسسه خدمات فناوری تا بازار به‌منظور معرفی توانمندی‌های خود در زمینه ارائه خدمات توسعه فناوری و با هدف آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران حقیقی با ساختارهای حمایتی این موسسه در امر تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، در دومین نمایشگاه علم تا عمل شرکت می‌کند.

 

به گزارش موسسه خدمات فناوری تا بازار در این نمایشگاه، بخش دستاوردهای حوزه تجاری‌سازی با معرفی توانمندی‌های خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی، به موسسه خدمات فناوری تا بازار و پایگاه‌‌های ۱۶ گانه آن و نیز کارگزاران ارائه دهنده خدمات مستقر در کریدور اختصاص دارد.

 

شایان ذکر است دومین نمایشگاه علم تا عمل از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ۵ روز برپایی خود از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریورماه در محل مصلی تهران، به معرفی دستاوردهای علمی استان‌های سراسر کشور می‌پردازد.

 

گفتنی است موسسه خدمات فناوری تا بازار با هدف تکمیل زنجیره تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایجاد شده و با ایجاد سازوکاری مشتمل بر ۱۶ پایگاه ارائه خدمات توسعه فناوری، به حمایت و تسهیل روند تجاری‌سازی محصولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری نانو می‌پردازد.