فراخوان ارسال اطلاعات برای تنظیم گزارش ۲۰۱۲ پروژه ICPC NanoNet

پروژه ICPC NanoNet در حال تهیه و تنظیم گزارش سالانه‌ی پیشرفت‌های علم و فناوری‌نانو در آفریقا، آسیا، کشورهای حوزه کاراییب، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، کشورهای حوزه مدیترانه و آمریکای لاتین است.

پروژه ICPC NanoNet که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود، محققان و دانشمندان
اتحادیه اروپا، چین، هند، روسیه و آفریقا را گردهم می‌آورد تا از طریق آن به طور
گسترده به نتایج تحقیقات منتشر شده‌ی علم و فناوری‌نانو دست یابند. هدف این پروژه،
توسعه فرصت‌های همکاری بین دانشمندان اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو پروژه است.

اعضای پروژه فوق، در حال تهیه و تنظیم گزارش سالانه‌ی پیشرفت‌های علم و فناوری‌نانو
در آفریقا، آسیا، کشورهای حوزه کاراییب، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، کشورهای حوزه
مدیترانه و آمریکای لاتین هستند تا نتایج آن در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر شود.

گزارش جدید، فرصت بسیار مناسبی است تا کشورها و شرکت‌های مختلف بتوانند نقش خود را
در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو ارائه کرده و به تشکیل شبکه‌های همکاری و
شناسایی حوزه‌های مورد علاقه جهت فعالیت‌های مشترک، کمک کنند.

در حال حاضر از علاقمندان دعوت می‌شود تا جزییات مربوط به وضعیت کنونی علم و فناوری‌نانو
را در حوزه‌های ذیل برای تهیه گزارش ۲۰۱۲ ارسال نمایند:

♦ نام سازمان؛

♦ نقش شما در آن سازمان؛

♦ تمرکز کنونی یا حوزه‌های کاربردی تحقیقات یا فعالیت‌ها؛ و

♦ همکاری‌های فعلی و برنامه‌ریزی شده.

همچنین علاقمندان می‌توانند هرگونه پیشرفت‌های مربوط به سال‌های گذشته را نیز در
موضوعات ذیل ارسال نمایند:

♦ فعالیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای و شبکه‌ها؛

♦ موضوعات کلیدی در زمینه‌های تصفیه آب، انرژی تجدیدپذیر، پزشکی، برنامه‌های تامین
مالی ملی یا منطقه‌ای و پروژه‌های تحقیقاتی.

شرکت‌کنندگان می‌توانند اطلاعات خود را به نشانی
Lesley.tobin@nano.org.uk ارسال
کنند.