استان‌های برتر در المپیاد نانو مورد تقدیر قرار خواهند گرفت

ستاد توسعه فناوری نانو در نظر دارد، در مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، از شرکت‌کنندگان برتر استانی و استان‌های برتر در المپیاد نانو تقدیر به عمل آورد. بر این اساس استان‌های برتر، در اولویت دریافت حمایت مالی ساخت تجهیزات آموزشی قرار خواهند گرفت. همچنین به سه شرکت‌کننده برتر هر استان که ۶۰ درصد از نمره نفر اول المپیاد را کسب کرده باشند جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

استان‌های برتر در المپیاد نانو مورد تقدیر قرار خواهند گرفت

ستاد توسعه فناوری نانو در نظر دارد، در مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، از شرکت‌کنندگان برتر استانی و استان‌های برتر در المپیاد نانو تقدیر به عمل آورد. بر این اساس استان‌های برتر، در اولویت دریافت حمایت مالی ساخت تجهیزات آموزشی قرار خواهند گرفت. همچنین به سه شرکت‌کننده برتر هر استان که ۶۰ درصد از نمره نفر اول المپیاد را کسب کرده باشند جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

 

شایان ذکر است ملاک رتبه‌‌بندی استان‌ها بر اساس سه مشخصه، کمیت ثبت‌نام‌کنندگان در المپیاد، میانگین کیفی داوطلبان شرکت‌کننده در المپیاد و تعداد دانش‌آموزان برگزیده در هر استان تعیین شده است.

 

جوایز استان‌های شرکت‌کننده بر حسب رتبه کسب شده، به قرار زیر است:

 

• استان‌های اول تا هفتم:

o اعتبار تجهیز آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال؛ درصورت اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال از سوی استانداری یا آموزش و پرورش استان.

o تعداد ۱۵ بسته آموزشی جهت تجهیز کتابخانه پژوهش سراهای دانش‌آموزی استان.

 

• استان‌های هشتم تا بیست و یکم:

o اعتبار تجهیز آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، درصورت اختصاص ۴۰۰ میلیون ریال از سوی استانداری یا آموزش و پرورش استان.

o تعداد ۱۰ بسته آموزشی جهت تجهیز کتابخانه پژوهش سراهای دانش‌آموزی استان.

 

• استان‌های بیست و دوم تا بیست و هشتم:

o اعتبار تجهیز آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری‌نانو به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، درصورت اختصاص ۴۰۰ میلیون ریال از سوی استانداری یا آموزش و پرورش استان.

o تعداد ۵ بسته آموزشی جهت تجهیز کتابخانه پژوهش سراهای دانش‌آموزی استان.

 

گفتنی است، مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری، در محل هتل لاله تهران برگزار خواهد شد.