معرفی استان‌های برتر در برگزاری دومین المپیاد نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو که در روز پنج شنبه ۷مهرماه سال جاری برگزار شد، استان های فعال در برگزاری دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو را معرفی کرد. استان‌های برتر، در اولویت دریافت حمایت مالی برای تجهیز آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو قرار خواهند گرفت.

معرفی ۲۸ استان برتر در برگزاری دومین المپیاد نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو که در روز پنج شنبه ۷مهرماه سال جاری برگزار شد، استان های فعال در برگزاری دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو را معرفی کرد. استان‌های برتر، در اولویت دریافت حمایت مالی برای تجهیز آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو  قرار خواهند گرفت. 

ملاک رتبه‌‌بندی استان‌ها بر اساس سه مشخصه، کمیت ثبت‌نام‌کنندگان در المپیاد، میانگین کیفی داوطلبان شرکت‌کننده در المپیاد و تعداد دانش‌آموزان برگزیده در هر استان صورت گرفته است.

 

اسامی استان‌های منتخب در برگزاری دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو به شرح زیر اعلام شده است:

 

رتبه استان تعداد ثبت نام تراز کل استان امتیاز تعداد شرکت کنندگان * امتیاز تراز **  امتیاز نفرات برتر*** مجموع امتیاز
۱ همدان ۷۹۰ ۱۴۲۵۰۱۳ ۲۶٫۳۳ ۹٫۵۰ ۴٫۵ ۴۰٫۳۳
۲ فارس ۳۷۳ ۹۳۱۴۱۱ ۱۲٫۴۳ ۶٫۲۱ ۱۹٫۵ ۳۸٫۱۴
۳ تهران ۴۳۲ ۱۰۵۵۳۵۹ ۱۴٫۴۰ ۷٫۰۴ ۱۵ ۳۶٫۴۴
۴ خراسان شمالی ۵۷۷ ۸۸۱۲۸۹ ۱۹٫۲۳ ۵٫۸۸ ۴٫۵ ۲۹٫۶۱
۵  اصفهان ۳۱۹ ۹۵۰۵۶۷ ۱۰٫۶۳ ۶٫۳۴ ۱۲ ۲۸٫۹۷
۶ خراسان رضوی ۱۷۱ ۵۵۹۶۸۲ ۵٫۷۰ ۳٫۷۳ ۱۶٫۵ ۲۵٫۹۳
 ۷  هرمزگان ۵۲۷ ۷۱۹۹۸۱ ۱۷٫۵۷ ۴٫۸۰ ۳ ۲۵٫۳۷
۸ کهـکیلویه و بویر احمد ۱۶۳ ۴۱۵۵۳۸ ۵٫۴۳ ۲٫۷۷ ۴٫۵ ۱۲٫۷۰
۹ مازندران ۱۱۹ ۲۷۵۱۵۰ ۳٫۹۷ ۱٫۸۳ ۴٫۵ ۱۰٫۳۰
۱۰ آذربایجان شرقی ۱۱۳ ۲۹۷۱۱۲ ۳٫۷۷ ۱٫۹۸ ۴٫۵ ۱۰٫۲۵
۱۱ سمنان ۱۵۱ ۲۷۹۳۴۱ ۵٫۰۳ ۱٫۸۶ ۱٫۵ ۸٫۴۰
۱۲ کرمان ۱۸۲ ۳۴۸۷۲۹ ۶٫۰۷ ۲٫۳۲ ۰ ۸٫۳۹
۱۳ یزد ۱۷ ۱۱۳۷۷۲ ۰٫۵۷ ۰٫۷۶ ۴٫۵ ۵٫۸۳
۱۴ مرکزی ۱۰۴ ۱۹۲۳۷۹ ۳٫۴۷ ۱٫۲۸ ۰ ۴٫۷۵
۱۵ خوزستان ۳۰ ۷۸۴۷۹ ۱٫۰۰ ۰٫۵۲ ۳ ۴٫۵۲
۱۶ گلستان ۱۶ ۳۴۵۵۲ ۰٫۵۳ ۰٫۲۳ ۳ ۳٫۷۶
۱۷ گیلان ۴۲ ۱۱۱۱۰۵ ۱٫۴۰ ۰٫۷۴ ۱٫۵ ۳٫۶۴
۱۸ البرز ۲۹ ۷۷۱۷۶ ۰٫۹۷ ۰٫۵۱ ۱٫۵ ۲٫۹۸
۱۹ زنجان ۲۴ ۴۲۹۷۸ ۰٫۸۰ ۰٫۲۹ ۱٫۵ ۲٫۵۹
۲۰ چهارمحال و بختیاری ۹ ۲۹۰۷۳ ۰٫۳۰ ۰٫۱۹ ۱٫۵ ۱٫۹۹
۲۱ لرستان ۲۷ ۵۰۴۸۷ ۰٫۹۰ ۰٫۳۴ ۰ ۱٫۲۴
۲۲ قم ۲۱ ۳۵۳۰۳ ۰٫۷۰ ۰٫۲۴ ۰ ۰٫۹۴
۲۳ کرمانشاه ۱۷ ۲۱۹۵۲ ۰٫۵۷ ۰٫۱۵ ۰ ۰٫۷۱
۲۴ اردبیل ۱۰ ۲۵۷۹۷ ۰٫۳۳ ۰٫۱۷ ۰ ۰٫۵۱
۲۵ آذربایجان غربی ۴ ۱۲۶۱۹ ۰٫۱۳ ۰٫۰۸ ۰ ۰٫۲۲
۲۶ کردستان ۲ ۴۹۴۱ ۰٫۰۷ ۰٫۰۳ ۰ ۰٫۱۰
۲۷ بوشهر ۲ ۳۴۷۹ ۰٫۰۷ ۰٫۰۲ ۰ ۰٫۰۹
۲۸ قزوین ۲ ۲۵۶۷ ۰٫۰۷ ۰٫۰۲ ۰ ۰٫۰۸

*هر ۳۰ نفر ثبت‌نام کننده: ۱ امتیاز

**هر ۱۵۰,۰۰۰ نمره تراز کل (معادل ۳۰ نفر شرکت کننده با تراز میانگین۵۰۰۰) : ۱ امتیاز

*** هر نفر برتر (نفرات حائز ۶۰ درصد از نمره کل نفر اول آزمون): ۱٫۵ امتیاز

 

گفتنی است در مراسم اختتامیه دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو علاوه‌بر معرفی استان‌های برتر در برگزاری المپیاد، از برگزیدگان دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، نیز تقدیر به عمل آمد.