دکتر سلطانخواه: فناوری نانو باید همچنان پیشرو باشد

دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم رونمایی از پنج دستاورد جدید فناوری نانو، این موفقیت‌ها را آغاز یک حرکت بزرگ خواندند و ضمن اشاره به تلاش‌های دولت برای توسعه فناوری‌های نوین گفتند:« فناوری نانو باید همچنان در مسیر توسعه فناوری پیشرو باشد».

دکتر سلطانخواه: <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=1">ایران</a> باید در عرصه فناوری نانو پیشرو باشد

دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم رونمایی از پنج دستاورد جدید فناوری نانو، این موفقیت‌ها را آغاز یک حرکت بزرگ خواندند و ضمن اشاره به تلاش‌های دولت برای توسعه فناوری‌های نوین گفتند: «فناوری نانو باید همچنان در مسیر توسعه فناوری پیشرو باشد».

معاون رئیس جمهور گفت: ایران جزء ۳۰ کشوری است که برنامه ملی برای فناوری نانو دارد و فعالیت‌های سیستماتیک ستاد فناوری نانو برای توسعه این حوزه درخور توجه است. معاون علمی و فناوری ریاست جمهور همچنین تاکید کرد فناوری نانو از این به بعد نیز باید همچنان پیشرو باشد و ارگان‌های مسئول مانند معاونت و ستاد باید راه را برای فعالیت‌های بیشتر در این زمنیه هموار کنند.

ایشان با اشاره به آغاز حرکت ایران در زمینه توسعه فناوری نانو در دهه ۸۰ و تدوین سند ملی آن در سال ۸۴، بیان نمودند که اکنون ۱۰ ستاد فناوری‌های راهبردی، وظیفه توسعه فناوری در کشور را برعهده دارند. به گفته ایشان بواسطه ستادهای فناوری بود که واژه تجاری‌سازی به ادبیات اقتصادی اضافه شد.

دکتر سلطانخواه در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر گفت: «در دولت دهم دو کارگروه اصلی حمایت از تولید داخل و حمایت از صادرات فعال هستند که با استفاده از قابلیت‌های آنها میتوان هم در زمینه قوانین و تعرفه‌های ورود محصولات مشابه تولیدات محققان داخلی و هم در جهت کمک به صادرات این دستاوردها اقدامات خوبی انجام داد تا در رشد فناوری تاثیرگذار باشد».