ارائه لایحه مدیریت مسوولانه فناوری‌نانو به کنگره آمریکا

مایک هوندا (Mike Honda)، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا، «لایحه توسعه فناوری‌نانو و فرصت‌های جدید» (NANO Act) را به کنگره این کشور ارائه کرده است. این لایحه به دنبال ارتقای توسعه و مدیریت مسوولانه فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکا است.

مایک هوندا (Mike Honda)، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا، «لایحه توسعه فناوری‌نانو
و فرصت‌های جدید» (“NANO Act”) را به کنگره این کشور ارائه کرده است. این لایحه به
دنبال ارتقای توسعه و مدیریت مسوولانه فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکا است.

در سال ۲۰۰۴، هوندا و به دنبال آن استیو وستلی کارگروه Blue Ribbon را در حوزه
فناوری‌نانو (BRTFN) تشکیل دادند. رسالت این کارگروه، ارزیابی وضعیت فناوری‌نانو در
ایالت کالیفرنیا و ارائه پیشنهادات لازم در سطح دولت ایالتی و فدرال برای تضمین
پیشگامی این ایالت در حوزه فناوری‌نانو است. در حالی که کارگروه فوق، به این نتیجه
رسید که زیرساخت‌های کالیفرنیا برای رقابت در حوزه فناوری‌نانو مناسب است، گزارشی
با عنوان
Thinking Big About Thinking Small منتشر نمود که در قالب آن، هشت
پیشنهاد برای سیاست‌گذران این حوزه ارائه شد تا با اتکا بر آنها، پیشگامی کالیفرنیا
در تحقیقات و تجاری‌سازی فناوری‌نانو تضمین شود.

به دنبال اثرات مثبت پیشنهادات هشت‌گانه فوق، هوندا در جولای ۲۰۰۷، لایحه جدیدی به
مجلس این کشور ارائه کرد که مورد توجه نمایندگان کنگره قرار نگرفت. در فوریه سال
۲۰۰۹، وی مجددا لایحه نانو را به کنگره این کشور ارائه کرد که باز هم استقبال
چندانی از آن نشد.

در آگوست سال جاری میلادی، هوندا برای بار سوم لایحه نانو را به مجلس این کشور
ارائه کرد. در این لایحه، بر حفظ پیشگامی ایالات متحده آمریکا در زمینه تحقیقات
فناوری‌نانو از طریق ارتقای توسعه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات نانو تاکید شده است.
در عین حال لایحه نانو، به ملاحظات مهم مربوط به ریسک‌های ایمنی و سلامت بالقوه
مربوط به فناوری‌نانو نیز توجه کرده است.

بر اساس لایحه جدید، با تعیین اولویت‌های تحقیقاتی صنعت و دولت فدرال، مدیریت و
توسعه مسوولانه فناوری‌نانو تضمین خواهد شد. لایحه نانو به دنبال رفع ابهامات مربوط
به ریسک‌ها و تدوین مقررات فدرال در حوزه فناوری‌نانو است.

همچنین در لایحه نانو بر موضوعات ذیل تاکید شده است:

• توسعه همکاری‌ها؛

• افزایش آگاهی عمومی؛

• اجرای سیاست‌های ارتقای فناوری‌نانو نظیر مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و
دولتی، برنامه‌های حمایت مالی از تحقیقات و آموزش، معافیت‌های مالیاتی برای
سرمایه‌گذاری و آموزش و پژوهش در حوزه فناوری‌نانو؛ و

• هدایت بنیاد ملی علوم (NSF) این کشور برای همکاری با صنعت در زمینه توسعه آموزش
برای حمایت از تولید صنعت.